ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzeczna na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXII/708/23
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
LXXII/707/23
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
Nr aktu prawnego
LXXII/706/23
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych oraz ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
LXXII/705/23
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
LXXII/704/23
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
LXXII/703/23
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2023-11-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
LXXII/702/23
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-97/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2023-11-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-100/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2023-11-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr Z-12/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-99/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 161
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-98/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Kursko
Nr aktu prawnego
Z-96/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecza na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-93/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXI/701/23
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023 – 2056
Nr aktu prawnego
LXXI/700/23
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXI/699/23
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXXI/698/23
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i nadaniu jej statutu
Nr aktu prawnego
LXXI/697/23
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXI/696/23
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
LXXI/695/23
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
LXXI/694/23
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXXI/693/23
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXXI/692/23
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXXI/691/23
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kursko
Nr aktu prawnego
LXXI/690/23
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
LXXI/689/23
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2023-11-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-95/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2023-11-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-94/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-92/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2023-10-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-90/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji