ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2021 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
Z-2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w roku 2021
Nr aktu prawnego
Z-1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
Z-114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2020-12-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Nr aktu prawnego
Z-113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
Z-111/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 161
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2020-11-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim, Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-108/2020
Status
Nieobowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2020-11-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-104/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-103/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2020-11-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-106/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2020-11-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wynajęcia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców
Nr aktu prawnego
Z-107/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postepowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Nr aktu prawnego
Z-105/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2020-10-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-102/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Międzyrzecz na lata 2020-2023”
Nr aktu prawnego
Z-101/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-100/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-99/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-98/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2020-10-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-97/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2020-10-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-96/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2020-09-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-93/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-94/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2020-09-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 10 lat
Nr aktu prawnego
Z-92/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2020-10-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-95/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji