ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2191
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wyszanowo
Nr aktu prawnego
Z-8/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2192
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kuźnik
Nr aktu prawnego
Z-7/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2193
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Żółwin
Nr aktu prawnego
Z-6/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2194
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kalsko
Nr aktu prawnego
Z-5/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2195
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Święty Wojciech
Nr aktu prawnego
Z-4/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2196
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Pieski
Nr aktu prawnego
Z-3/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2197
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kuligowo
Nr aktu prawnego
Z-2/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2198
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kursko
Nr aktu prawnego
Z-1/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2199
Data podjęcia
2014-12-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz ustawami na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-160/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2200
Data podjęcia
2014-12-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014 - 2024
Nr aktu prawnego
Z-159/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2201
Data podjęcia
2014-12-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-158/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2202
Data podjęcia
2014-12-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-157/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2203
Data podjęcia
2014-12-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-156/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2204
Data podjęcia
2014-12-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-155/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2205
Data podjęcia
2014-12-18
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do reprezentowania Gminy Międzyrzecz w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie
Nr aktu prawnego
III/17/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2206
Data podjęcia
2014-12-18
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
Nr aktu prawnego
III/16/14
Status
Zmieniony
Lp: 2207
Data podjęcia
2014-12-18
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2014, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
III/15/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2208
Data podjęcia
2014-12-18
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2024
Nr aktu prawnego
III/14/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2209
Data podjęcia
2014-12-18
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
III/13/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2210
Data podjęcia
2014-12-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie darowizny nieruchomości
Nr aktu prawnego
Z-154/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2211
Data podjęcia
2014-12-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-153/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2212
Data podjęcia
2014-12-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-152/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2213
Data podjęcia
2014-12-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-151/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2214
Data podjęcia
2014-12-08
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Nr aktu prawnego
II/12/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2215
Data podjęcia
2014-12-08
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
II/11/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2216
Data podjęcia
2014-12-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu
Nr aktu prawnego
Z-150/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2217
Data podjęcia
2014-12-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-149/2014
Status
Zmieniony
Lp: 2218
Data podjęcia
2014-12-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego
Nr aktu prawnego
Z-148/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2219
Data podjęcia
2014-12-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-147/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2220
Data podjęcia
2014-12-03
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-146/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji