ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2221
Data podjęcia
2014-10-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-135/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2222
Data podjęcia
2014-10-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-134/2014
Status
Uchylony
Lp: 2223
Data podjęcia
2014-10-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-131/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2224
Data podjęcia
2014-10-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-133/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2225
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014 - 2024
Nr aktu prawnego
Z-129/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2226
Data podjęcia
2014-10-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Samorządu Województwa Lubuskiego nieruchomości położonej przy ul. Leśnej w obrębie 1 m. Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-132/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2227
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-128/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2228
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLV/412/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2229
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2024
Nr aktu prawnego
XLV/411/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2230
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XLV/410/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2231
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Nr aktu prawnego
XLV/409/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2232
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
XLV/408/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2233
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Nr aktu prawnego
XLV/407/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2234
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zakończenia organizacji gminnej instytucji kultury Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w organizacji, zmiany nazwy i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XLV/406/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2235
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
Nr aktu prawnego
XLV/405/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2236
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLV/404/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2237
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
Nr aktu prawnego
XLV/403/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2238
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz.
Nr aktu prawnego
XLV/402/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2239
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk wielofunkcyjnych stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLV/401/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2240
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
Nr aktu prawnego
XLV/400/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2241
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bobowicko
Nr aktu prawnego
XLV/399/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2242
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XLV/398/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2243
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
XLV/397/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2244
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-130/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2245
Data podjęcia
2014-09-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-127/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2246
Data podjęcia
2014-09-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Nietoperek
Nr aktu prawnego
Z-126/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2247
Data podjęcia
2014-09-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-125/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2248
Data podjęcia
2014-09-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-124/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2249
Data podjęcia
2014-08-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-121/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2250
Data podjęcia
2014-09-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr Z-119/2014 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu
Nr aktu prawnego
Z-123/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji