ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 211
Data podjęcia
2021-04-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-27/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 212
Data podjęcia
2021-04-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-26/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 213
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-24/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 214
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-23/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 215
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
Z-22/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 216
Data podjęcia
2021-03-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zniamy uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-21/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 217
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-20/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 218
Data podjęcia
2021-03-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowejna rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-19/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 219
Data podjęcia
2021-03-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-18/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 220
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-14/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 221
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-17/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 222
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-16/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 223
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości gruntowych i zabudowanych przeznaczonych do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-15/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 224
Data podjęcia
2021-02-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-13/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 225
Data podjęcia
2021-01-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-12/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 226
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-11/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 227
Data podjęcia
2021-01-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-10/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 228
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do nieodpłatnego oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności obiektów i innych urządzeń na rzecz Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
Nr aktu prawnego
Z-9/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 229
Data podjęcia
2021-01-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-8/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 230
Data podjęcia
2021-01-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-7/2021
Status
Uchylony
Lp: 231
Data podjęcia
2021-01-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-6/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 232
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Z-5/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 233
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Z-4/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 234
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego
Nr aktu prawnego
Z-3/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 235
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2021 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
Z-2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 236
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w roku 2021
Nr aktu prawnego
Z-1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 237
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 238
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 239
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 240
Data podjęcia
2020-12-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-116/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji