ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2371
Data podjęcia
2015-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady
Nr aktu prawnego
IV/25/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2372
Data podjęcia
2015-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
IV/24/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2373
Data podjęcia
2015-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
IV/23/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2374
Data podjęcia
2015-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
IV/22/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2375
Data podjęcia
2015-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
IV/21/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2376
Data podjęcia
2015-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzecz – rejon ulic Wita Stwosza i Krasińskiego
Nr aktu prawnego
IV/20/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2377
Data podjęcia
2015-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzeczna rok 2015
Nr aktu prawnego
IV/19/15
Status
Zmieniony
Lp: 2378
Data podjęcia
2015-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2015 - 2024
Nr aktu prawnego
IV/18/15
Status
Uchylony
Lp: 2379
Data podjęcia
2015-01-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej
Nr aktu prawnego
Z-16/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2380
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Nietoperek
Nr aktu prawnego
Z-15/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2381
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Bobowicko
Nr aktu prawnego
Z-14/2015
Status
Zmieniony
Lp: 2382
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Gorzyca
Nr aktu prawnego
Z-13/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2383
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kaława
Nr aktu prawnego
Z-12/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2384
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Bukowiec
Nr aktu prawnego
Z-11/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2385
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Szumiąca
Nr aktu prawnego
Z-10/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2386
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wysoka
Nr aktu prawnego
Z-9/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2387
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wyszanowo
Nr aktu prawnego
Z-8/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2388
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kuźnik
Nr aktu prawnego
Z-7/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2389
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Żółwin
Nr aktu prawnego
Z-6/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2390
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kalsko
Nr aktu prawnego
Z-5/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2391
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Święty Wojciech
Nr aktu prawnego
Z-4/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2392
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Pieski
Nr aktu prawnego
Z-3/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2393
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kuligowo
Nr aktu prawnego
Z-2/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2394
Data podjęcia
2015-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Kursko
Nr aktu prawnego
Z-1/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2395
Data podjęcia
2014-12-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz ustawami na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-160/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2396
Data podjęcia
2014-12-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014 - 2024
Nr aktu prawnego
Z-159/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2397
Data podjęcia
2014-12-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-158/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2398
Data podjęcia
2014-12-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-157/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2399
Data podjęcia
2014-12-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-156/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2400
Data podjęcia
2014-12-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-155/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji