ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2401
Data podjęcia
2015-06-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-79/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2402
Data podjęcia
2015-06-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-78/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2403
Data podjęcia
2015-05-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-76/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2404
Data podjęcia
2015-06-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
Z-77/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2405
Data podjęcia
2015-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie akceptacji wyników kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym
Nr aktu prawnego
VIII/67/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2406
Data podjęcia
2015-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie akceptacji wyników kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie realizacji inwestycji budowy boiska wielofunkcyjnego w Bobowicku
Nr aktu prawnego
VIII/66/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2407
Data podjęcia
2015-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
VIII/65/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2408
Data podjęcia
2015-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
VIII/64/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2409
Data podjęcia
2015-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
VIII/63/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2410
Data podjęcia
2015-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie statutu sołectwa Jagielnik Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
VIII/62/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2411
Data podjęcia
2015-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr L/232/09 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu – Komisarza Rządowego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Międzyrzecz do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „Obra – Warta”
Nr aktu prawnego
VIII/61/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2412
Data podjęcia
2015-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka rady sołeckiej w sołectwie Szumiąca
Nr aktu prawnego
VIII/60/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2413
Data podjęcia
2015-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Nr aktu prawnego
VIII/59/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2414
Data podjęcia
2015-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
VIII/58/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2415
Data podjęcia
2015-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015 – 2017
Nr aktu prawnego
VIII/57/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2416
Data podjęcia
2015-05-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-75/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2417
Data podjęcia
2015-05-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przekazania boisk wielofunkcyjnych w Bobowicku, Bukowcu, Kalsku, Kaławie i Kęszycy Leśnej Międzyrzeckiemu Ośrodkowi Sportu i Wypoczynku do administrowania
Nr aktu prawnego
Z-74/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2418
Data podjęcia
2015-05-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-73/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2419
Data podjęcia
2015-05-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-72/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2420
Data podjęcia
2015-05-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-70/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2421
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-67/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2422
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
o przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Jagielnik w sprawie Statutu Sołectwa Jagielnik
Nr aktu prawnego
Z-69/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2423
Data podjęcia
2015-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie upamiętnienia miejsca byłego cmentarza żydowskiego
Nr aktu prawnego
VII/56/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2424
Data podjęcia
2015-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
VII/55/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2425
Data podjęcia
2015-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
VII/54/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2426
Data podjęcia
2015-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
Nr aktu prawnego
VII/53/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2427
Data podjęcia
2015-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
VII/52/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2428
Data podjęcia
2015-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1347F na terenie gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
VII/51/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2429
Data podjęcia
2015-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
VII/50/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2430
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwrotu nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
Z-68/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji