ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2431
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków należących do Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-32/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2432
Data podjęcia
2014-03-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-31/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2433
Data podjęcia
2014-03-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-30/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2434
Data podjęcia
2014-03-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3
Nr aktu prawnego
Z-29/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2435
Data podjęcia
2014-03-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 6 lat
Nr aktu prawnego
Z-28/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2436
Data podjęcia
2014-03-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-27/2014
Status
Uchylony
Lp: 2437
Data podjęcia
2014-03-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zamiany
Nr aktu prawnego
Z-26/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2438
Data podjęcia
2014-03-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie cofnięcia i udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-25/2014
Status
Uchylony
Lp: 2439
Data podjęcia
2014-03-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia cennika opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-24/2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2440
Data podjęcia
2014-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości
Nr aktu prawnego
Z-23/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2441
Data podjęcia
2014-03-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
Nr aktu prawnego
Z-22/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2442
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIX/339/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2443
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013
Nr aktu prawnego
XXXIX/338/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2444
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XXXIX/337/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2445
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XXXIX/336/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2446
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014 - 2024
Nr aktu prawnego
XXXIX/335/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2447
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXIX/334/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2448
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXXIX/333/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2449
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków
Nr aktu prawnego
XXXIX/332/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2450
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kaławie
Nr aktu prawnego
XXXIX/331/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2451
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXIX/330/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2452
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wzniesienia obelisku
Nr aktu prawnego
XXXIX/329/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2453
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla sołtysów
Nr aktu prawnego
XXXIX/328/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2454
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
XXXIX/327/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2455
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 6 lat
Nr aktu prawnego
XXXIX/326/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2456
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXXIX/325/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2457
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do lat 3
Nr aktu prawnego
XXXIX/324/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2458
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXXIX/323/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2459
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXIX/322/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2460
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XXXIX/321/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji