ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2431
Data podjęcia
2015-04-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2015 - 2024
Nr aktu prawnego
Z-66/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2432
Data podjęcia
2015-04-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-65/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2433
Data podjęcia
2015-04-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-64/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2434
Data podjęcia
2015-04-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-62/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2435
Data podjęcia
2015-04-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Szumiąca
Nr aktu prawnego
Z-63/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2436
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-52A/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2437
Data podjęcia
2015-04-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-60/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2438
Data podjęcia
2015-04-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-61/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2439
Data podjęcia
2015-04-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 10 lat
Nr aktu prawnego
Z-59/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2440
Data podjęcia
2015-04-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-58/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2441
Data podjęcia
2015-04-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-57/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2442
Data podjęcia
2015-04-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-56/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2443
Data podjęcia
2015-04-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-55/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2444
Data podjęcia
2015-04-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-54/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2445
Data podjęcia
2015-04-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-53/2015
Status
Uchylony
Lp: 2446
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-52/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2447
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Szumiąca
Nr aktu prawnego
VI/49/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2448
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Nr aktu prawnego
VI/48/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2449
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
VI/47/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2450
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
Nr aktu prawnego
VI/46/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2451
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Międzyrzecz środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2015
Nr aktu prawnego
VI/45/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2452
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
VI/44/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2453
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
VI/43/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2454
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
VI/42/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2455
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
VI/41/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2456
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
VI/40/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2457
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat
Nr aktu prawnego
VI/39/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2458
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
VI/38/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2459
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
VI/37/15
Status
Zmieniony
Lp: 2460
Data podjęcia
2015-03-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-51/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji