ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2431
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XLIII/391/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2432
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XLIII/390/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2433
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLIII/389/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2434
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLIII/388/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2435
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kaławie
Nr aktu prawnego
XLIII/387/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2436
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XLIII/386/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2437
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Nr aktu prawnego
XLIII/385/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2438
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinków drogi stanowiącej uprzednio drogę krajową nr 3, w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLIII/384/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2439
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z wykonywania zadań Powiatu Międzyrzeckiego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową
Nr aktu prawnego
XLIII/383/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2440
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
XLIII/382/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2441
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, w związku z przedłużeniem okresu użyczenia o 10 lat
Nr aktu prawnego
XLIII/381/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2442
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLIII/380/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2443
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, w związku z przedłużeniem okresu użyczenia o 10 lat
Nr aktu prawnego
XLIII/379/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2444
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w Gminie Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLIII/378/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2445
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLIII/377/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2446
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XLIII/376/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2447
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XLIII/375/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2448
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XLIII/374/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2449
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2016
Nr aktu prawnego
XLIII/373/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2450
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia obszaru podlegającego obowiązkowej deratyzacji i terminu jej przeprowadzenia
Nr aktu prawnego
XLIII/372/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2451
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
XLIII/371/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2452
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2013
Nr aktu prawnego
XLIII/370/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2453
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-79/2014
Status
Zmieniony
Lp: 2454
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-78/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2455
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej
Nr aktu prawnego
Z-77/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2456
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
Z-76/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2457
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkuroswej
Nr aktu prawnego
Z-75/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2458
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
Z-74/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2459
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
Z-73/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2460
Data podjęcia
2014-06-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny
Nr aktu prawnego
Z-72/2014
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji