ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2461
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
VI/37/15
Status
Zmieniony
Lp: 2462
Data podjęcia
2015-03-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-51/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2463
Data podjęcia
2015-03-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-50/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2464
Data podjęcia
2015-03-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności typu B i C oraz Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu w 2015 r.
Nr aktu prawnego
Z-49/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2465
Data podjęcia
2015-03-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
Z-48/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2466
Data podjęcia
2015-03-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Nr aktu prawnego
Z-47/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2467
Data podjęcia
2015-03-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-46/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2468
Data podjęcia
2015-03-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieorganiczonym
Nr aktu prawnego
Z-45/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2469
Data podjęcia
2015-03-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-44/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2470
Data podjęcia
2015-03-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-43/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2471
Data podjęcia
2015-03-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Nr aktu prawnego
Z-40/2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2472
Data podjęcia
2015-03-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-42/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2473
Data podjęcia
2015-03-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-41/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2474
Data podjęcia
2015-03-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-39/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2475
Data podjęcia
2015-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego
Nr aktu prawnego
Z-38/2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2476
Data podjęcia
2015-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
Z-37/2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2477
Data podjęcia
2015-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny
Nr aktu prawnego
Z-36/2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2478
Data podjęcia
2015-03-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Nr aktu prawnego
Z-35/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2479
Data podjęcia
2015-02-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Pniewo
Nr aktu prawnego
Z-34/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2480
Data podjęcia
2015-02-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-33/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2481
Data podjęcia
2015-02-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz ustawami na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-32/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2482
Data podjęcia
2015-02-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego dla Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
Z-31/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2483
Data podjęcia
2015-02-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-30/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2484
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2015 - 2024
Nr aktu prawnego
Z-29/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2485
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
V/36/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2486
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
V/35/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2487
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
V/34/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2488
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
V/33/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2489
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości na okres 6 lat
Nr aktu prawnego
V/32/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2490
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
V/31/15
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji