ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2461
Data podjęcia
2013-06-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXXII/275/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2462
Data podjęcia
2013-06-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXXII/274/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2463
Data podjęcia
2013-06-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXII/273/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2464
Data podjęcia
2013-06-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
XXXII/272/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2465
Data podjęcia
2013-06-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2012
Nr aktu prawnego
XXXII/271/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2466
Data podjęcia
2013-06-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
Nr aktu prawnego
Z-52/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2467
Data podjęcia
2013-05-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
Nr aktu prawnego
Z-49/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2468
Data podjęcia
2013-06-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do nieodpłatnego oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności budynków i innych urządzeń na rzecz Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w organizacji
Nr aktu prawnego
Z-51/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2469
Data podjęcia
2013-06-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3
Nr aktu prawnego
Z-50/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2470
Data podjęcia
2013-05-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
Nr aktu prawnego
Z-48/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2471
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaława na lata 2013 – 2020
Nr aktu prawnego
XXXI/270/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2472
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia
Nr aktu prawnego
XXXI/269/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2473
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do lat 3
Nr aktu prawnego
XXXI/268/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2474
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXI/267/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2475
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013 – 2024
Nr aktu prawnego
XXXI/266/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2476
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXI/265/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2477
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XXXI/264/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2478
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XXXI/263/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2479
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XXXI/262/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2480
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-47/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2481
Data podjęcia
2013-05-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3
Nr aktu prawnego
Z-46/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2482
Data podjęcia
2013-05-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
Z-45/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2483
Data podjęcia
2013-05-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3
Nr aktu prawnego
Z-44/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2484
Data podjęcia
2013-05-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013-20124
Nr aktu prawnego
Z-43/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2485
Data podjęcia
2013-05-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-42/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2486
Data podjęcia
2013-05-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia cennika opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-41/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2487
Data podjęcia
2013-05-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
Nr aktu prawnego
Z-38/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2488
Data podjęcia
2013-05-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia na okres do lat 5
Nr aktu prawnego
Z-40/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2489
Data podjęcia
2013-05-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-39/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2490
Data podjęcia
2013-05-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-37/2013
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji