ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2491
Data podjęcia
2015-02-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Pniewo
Nr aktu prawnego
Z-34/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2492
Data podjęcia
2015-02-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-33/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2493
Data podjęcia
2015-02-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz ustawami na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-32/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2494
Data podjęcia
2015-02-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego dla Międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
Z-31/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2495
Data podjęcia
2015-02-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-30/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2496
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2015 - 2024
Nr aktu prawnego
Z-29/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2497
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie skargi na Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
V/36/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2498
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
V/35/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2499
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
V/34/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2500
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
V/33/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2501
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości na okres 6 lat
Nr aktu prawnego
V/32/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2502
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
V/31/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2503
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
V/30/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2504
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Pniewo
Nr aktu prawnego
V/29/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2505
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Jeziora Głębokie na terenie gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
V/28/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2506
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Kuźnik, gmina Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
V/27/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2507
Data podjęcia
2015-02-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia kryteriów drugiego etapu rekrutacji wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
V/26/15
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2508
Data podjęcia
2015-02-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-28/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2509
Data podjęcia
2015-02-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-27/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2510
Data podjęcia
2015-02-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-26/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2511
Data podjęcia
2015-02-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-25/2015
Status
Uchylony
Lp: 2512
Data podjęcia
2015-02-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Bobowicko
Nr aktu prawnego
Z-24/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2513
Data podjęcia
2015-02-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika i pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny
Nr aktu prawnego
Z-23/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2514
Data podjęcia
2015-02-03
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej oraz zmianę terminu współużytkowania wieczystego
Nr aktu prawnego
Z-22/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2515
Data podjęcia
2015-01-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-21/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2516
Data podjęcia
2015-01-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-20/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2517
Data podjęcia
2015-01-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2015 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
Z-19/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2518
Data podjęcia
2015-01-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w roku 2015
Nr aktu prawnego
Z-18/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2519
Data podjęcia
2015-01-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Międzyrzecz ustawami na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-17/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2520
Data podjęcia
2015-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady
Nr aktu prawnego
IV/25/15
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji