ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2521
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XLIII/390/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2522
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLIII/389/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2523
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLIII/388/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2524
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kaławie
Nr aktu prawnego
XLIII/387/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2525
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XLIII/386/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2526
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Nr aktu prawnego
XLIII/385/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2527
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinków drogi stanowiącej uprzednio drogę krajową nr 3, w granicach administracyjnych gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLIII/384/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2528
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z wykonywania zadań Powiatu Międzyrzeckiego w zakresie zarządzania publiczną drogą powiatową
Nr aktu prawnego
XLIII/383/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2529
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
XLIII/382/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2530
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, w związku z przedłużeniem okresu użyczenia o 10 lat
Nr aktu prawnego
XLIII/381/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2531
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLIII/380/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2532
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, w związku z przedłużeniem okresu użyczenia o 10 lat
Nr aktu prawnego
XLIII/379/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2533
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych w Gminie Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLIII/378/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2534
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta i Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLIII/377/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2535
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XLIII/376/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2536
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do 3 lat oraz zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XLIII/375/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2537
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Nr aktu prawnego
XLIII/374/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2538
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzecz na lata 2012-2016
Nr aktu prawnego
XLIII/373/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2539
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia obszaru podlegającego obowiązkowej deratyzacji i terminu jej przeprowadzenia
Nr aktu prawnego
XLIII/372/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2540
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
XLIII/371/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2541
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2013
Nr aktu prawnego
XLIII/370/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2542
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-79/2014
Status
Zmieniony
Lp: 2543
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-78/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2544
Data podjęcia
2014-06-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej
Nr aktu prawnego
Z-77/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2545
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
Z-76/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2546
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkuroswej
Nr aktu prawnego
Z-75/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2547
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
Z-74/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2548
Data podjęcia
2014-06-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
Z-73/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2549
Data podjęcia
2014-06-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny
Nr aktu prawnego
Z-72/2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2550
Data podjęcia
2014-06-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia mocy obowiązującej Zarządzenia Nr Z-32/2014 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenie przystanków należących do Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-71/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji