ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2551
Data podjęcia
2014-09-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr Z-119/2014 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu
Nr aktu prawnego
Z-123/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2552
Data podjęcia
2014-09-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-122/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2553
Data podjęcia
2014-08-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-120/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2554
Data podjęcia
2014-08-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu
Nr aktu prawnego
Z-119/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2555
Data podjęcia
2014-08-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-118/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2556
Data podjęcia
2014-08-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kuźnik
Nr aktu prawnego
Z-117/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2557
Data podjęcia
2014-08-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Nietoperek
Nr aktu prawnego
Z-116/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2558
Data podjęcia
2014-08-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-115/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2559
Data podjęcia
2014-08-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Nr aktu prawnego
Z-114/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2560
Data podjęcia
2014-08-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 4 "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-113/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2561
Data podjęcia
2014-08-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-112/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2562
Data podjęcia
2014-08-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-111/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2563
Data podjęcia
2014-08-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-110/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2564
Data podjęcia
2014-08-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-109/2014
Status
Uchylony
Lp: 2565
Data podjęcia
2014-08-12
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Nietoperek
Nr aktu prawnego
XLIV/396/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2566
Data podjęcia
2014-08-12
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kuźnik
Nr aktu prawnego
XLIV/395/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2567
Data podjęcia
2014-08-12
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLIV/394/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2568
Data podjęcia
2014-08-12
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLIV/393/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2569
Data podjęcia
2014-07-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-103/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2570
Data podjęcia
2014-08-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna"
Nr aktu prawnego
Z-108/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2571
Data podjęcia
2014-08-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-107/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2572
Data podjęcia
2014-08-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Nr aktu prawnego
Z-106/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2573
Data podjęcia
2014-08-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-105/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2574
Data podjęcia
2014-07-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-104/2014
Status
Uchylony
Lp: 2575
Data podjęcia
2014-07-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
Z-102/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2576
Data podjęcia
2014-07-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-101/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2577
Data podjęcia
2014-07-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wlkp. w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-100/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2578
Data podjęcia
2014-07-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-99/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2579
Data podjęcia
2014-07-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Powstańców Wlkp. w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-98/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2580
Data podjęcia
2014-07-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-97/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji