ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2611
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Nr aktu prawnego
XLV/409/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2612
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
XLV/408/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2613
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
Nr aktu prawnego
XLV/407/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2614
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zakończenia organizacji gminnej instytucji kultury Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w organizacji, zmiany nazwy i nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
XLV/406/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2615
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
Nr aktu prawnego
XLV/405/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2616
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLV/404/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2617
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Międzyrzecz za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
Nr aktu prawnego
XLV/403/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2618
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Międzyrzecz.
Nr aktu prawnego
XLV/402/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2619
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk wielofunkcyjnych stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLV/401/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2620
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
Nr aktu prawnego
XLV/400/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2621
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego Sołectwa Bobowicko
Nr aktu prawnego
XLV/399/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2622
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XLV/398/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2623
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
XLV/397/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2624
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-130/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2625
Data podjęcia
2014-09-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-127/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2626
Data podjęcia
2014-09-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Nietoperek
Nr aktu prawnego
Z-126/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2627
Data podjęcia
2014-09-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-125/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2628
Data podjęcia
2014-09-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-124/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2629
Data podjęcia
2014-08-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-121/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2630
Data podjęcia
2014-09-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr Z-119/2014 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu
Nr aktu prawnego
Z-123/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2631
Data podjęcia
2014-09-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-122/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2632
Data podjęcia
2014-08-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-120/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2633
Data podjęcia
2014-08-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu
Nr aktu prawnego
Z-119/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2634
Data podjęcia
2014-08-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-118/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2635
Data podjęcia
2014-08-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kuźnik
Nr aktu prawnego
Z-117/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2636
Data podjęcia
2014-08-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Nietoperek
Nr aktu prawnego
Z-116/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2637
Data podjęcia
2014-08-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-115/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2638
Data podjęcia
2014-08-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Nr aktu prawnego
Z-114/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2639
Data podjęcia
2014-08-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 4 "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-113/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2640
Data podjęcia
2014-08-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-112/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji