ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2671
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie skargi na Dyrektora Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
Nr aktu prawnego
XL/351/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2672
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XL/350/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2673
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 6 lat
Nr aktu prawnego
XL/349/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2674
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Międzyrzecz środków stanowiących fundusz sołecki w 2015 roku
Nr aktu prawnego
XL/348/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2675
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wniosku do Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego o uzgodnienie projektu statutu muzeum
Nr aktu prawnego
XL/347/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2676
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XL/346/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2677
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
XL/345/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2678
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Międzyrzecz na lata 2014 - 2015
Nr aktu prawnego
XL/344/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2679
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Międzyrzecka Karta Rodziny 3+
Nr aktu prawnego
XL/343/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2680
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Nr aktu prawnego
XL/342/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2681
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Nr aktu prawnego
XL/341/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2682
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kuligowo
Nr aktu prawnego
XL/340/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2683
Data podjęcia
2014-03-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-36/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2684
Data podjęcia
2014-03-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3
Nr aktu prawnego
Z-35/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2685
Data podjęcia
2014-03-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kuligowo
Nr aktu prawnego
Z-34/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2686
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków należących do Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-32/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2687
Data podjęcia
2014-03-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-31/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2688
Data podjęcia
2014-03-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-30/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2689
Data podjęcia
2014-03-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3
Nr aktu prawnego
Z-29/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2690
Data podjęcia
2014-03-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 6 lat
Nr aktu prawnego
Z-28/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2691
Data podjęcia
2014-03-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-27/2014
Status
Uchylony
Lp: 2692
Data podjęcia
2014-03-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zamiany
Nr aktu prawnego
Z-26/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2693
Data podjęcia
2014-03-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie cofnięcia i udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-25/2014
Status
Uchylony
Lp: 2694
Data podjęcia
2014-03-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia cennika opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-24/2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2695
Data podjęcia
2014-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości
Nr aktu prawnego
Z-23/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2696
Data podjęcia
2014-03-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
Nr aktu prawnego
Z-22/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2697
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIX/339/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2698
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013
Nr aktu prawnego
XXXIX/338/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2699
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XXXIX/337/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2700
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XXXIX/336/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji