ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-06-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-56/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych i zabudowanych do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-55/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-54/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-53/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-52/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie zamiany
Nr aktu prawnego
Z-51/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-50/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-49/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany chwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-48/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-47/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2021-05-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-44/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-05-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
Z-43/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych i zabudowanych do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-42/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-05-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na czas niekreślony
Nr aktu prawnego
Z-46/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-05-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-45/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji