ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-23/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-22/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich
Nr aktu prawnego
Z-21/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-20/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-18/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-14/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-17/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-16/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-02-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna
Nr aktu prawnego
Z-15/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-11/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2024 r.
Nr aktu prawnego
Z-13/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-12/2024
Status
Uchylony
Lp: 14
Data podjęcia
2024-01-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania diagnozy stanu i kierunków rozwoju usług społecznych w Gminie Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-8/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-10/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-9/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-7/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-6/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-5/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-4/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-110/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-01-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2024 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
Z-3/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-01-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w roku 2024
Nr aktu prawnego
Z-2/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-01-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
Nr aktu prawnego
Z-1/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-108/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-107/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-106/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Nr aktu prawnego
Z-105/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z-73/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-104/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-103/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji