ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 271
Data podjęcia
2023-05-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej
Nr aktu prawnego
Z-39/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 272
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXVI/650/23
Status
Obowiązujący
Lp: 273
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVI/649/23
Status
Obowiązujący
Lp: 274
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVI/648/23
Status
Obowiązujący
Lp: 275
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów
Nr aktu prawnego
LXVI/647/23
Status
Obowiązujący
Lp: 276
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
LXVI/646/23
Status
Obowiązujący
Lp: 277
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
LXVI/645/23
Status
Obowiązujący
Lp: 278
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LXVI/644/23
Status
Obowiązujący
Lp: 279
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody wstępnej na zbycie przez Burmistrza Międzyrzecza udziałów Gminy Międzyrzecz w spółce działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXVI/643/23
Status
Obowiązujący
Lp: 280
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-38/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 281
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-37/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 282
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-36/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 283
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-35/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 284
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-34/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 285
Data podjęcia
2023-04-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-32/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 286
Data podjęcia
2023-04-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-33/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 287
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-29/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 288
Data podjęcia
2023-04-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych lub ich części do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-31/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 289
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-26/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 290
Data podjęcia
2023-04-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2023 roku w Gminie Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
Z-30/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 291
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXV/642/23
Status
Obowiązujący
Lp: 292
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza i Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXV/641/23
Status
Obowiązujący
Lp: 293
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2023 roku w Gminie Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
LXV/640/23
Status
Obowiązujący
Lp: 294
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXV/639/23
Status
Zmieniony
Lp: 295
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023-2056
Nr aktu prawnego
LXV/638/23
Status
Obowiązujący
Lp: 296
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXV/637/23
Status
Obowiązujący
Lp: 297
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXV/636/23
Status
Obowiązujący
Lp: 298
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych miasta Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
LXV/635/23
Status
Obowiązujący
Lp: 299
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
LXV/634/23
Status
Obowiązujący
Lp: 300
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXV/633/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji