ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 136
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz odpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
XVIII/147/19
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Międzyrzecz do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XVIII/146/19
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022
Nr aktu prawnego
XVIII/145/19
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVIII/144/19
Status
Zmieniony
Lp: 140
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
XVIII/143/19
Status
Zmieniony
Lp: 141
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2019, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XVIII/142/19
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2019-12-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
XVIII/141/19
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2019-12-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do oddania w bezpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-134/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2019-12-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-133/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2019-12-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim, Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-132/2019
Status
Uchylony
Lp: 146
Data podjęcia
2019-12-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia i wynajęcia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców
Nr aktu prawnego
Z-131/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2019-12-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-130/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-129/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-128/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji doraźnej -zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XVII/140/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji