ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 – 2031
Nr aktu prawnego
XVII/139/19
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
XVII/138/19
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej -zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XVII/137/19
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
XVII/136/19
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
XVII/135/19
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej położonej w obrębie 0001 Międzyrzecz odpłatną służebnością gruntową
Nr aktu prawnego
XVII/134/19
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2019-11-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Nr aktu prawnego
XVII/133/19
Status
Zmieniony
Lp: 158
Data podjęcia
2019-11-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na 2019 rok
Nr aktu prawnego
Z-127/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2019-11-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-126/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2019-11-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-125/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 161
Data podjęcia
2019-11-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-124/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2019-10-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-123/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
Nr aktu prawnego
XVI/132/19
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
XVI/131/19
Status
Uchylony
Lp: 165
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Nr aktu prawnego
XVI/130/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji