ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-19/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-02-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz ma rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-18/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-02-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-17/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-02-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej
Nr aktu prawnego
Z-16/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-02-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-15/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Pniewo
Nr aktu prawnego
Z-14/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-02-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-13/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-02-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-12/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-02-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 10 lat
Nr aktu prawnego
Z-11/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023 – 2034
Nr aktu prawnego
LXII/618/23
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Obry”
Nr aktu prawnego
LXII/617/23
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXI/616/23
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023 – 2034
Nr aktu prawnego
LXI/615/23
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXI/614/23
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXI/613/23
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków
Nr aktu prawnego
LXI/612/23
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Bobowicko dla terenu nad jeziorem
Nr aktu prawnego
LXI/611/23
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
LXI/610/23
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Międzyrzecz porozumienia międzygminnego i przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Działań ZIT (strategii terytorialnej) na lata 2021-2027 dla Świebodzińsko-Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego gminy: Międzyrzecz, Sulęcin i Świebodzin
Nr aktu prawnego
LXI/609/23
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
LXI/608/23
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów
Nr aktu prawnego
LXI/607/23
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
LXI/606/23
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Międzyrzeckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Krótkiej 2
Nr aktu prawnego
LXI/605/23
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-01-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
LXI/604/23
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-10/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-01-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-9/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-01-13
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LX/603/23
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-8/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-6/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2022
Nr aktu prawnego
Z-164/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji