ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
XXVII/247/20
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
XXVII/246/20
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Międzyrzecz na lata 2016-2030”
Nr aktu prawnego
XXVII/245/20
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/174/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXVII/244/20
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu oraz nadania mu Statutu
Nr aktu prawnego
XXVII/243/20
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXVII/242/20
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
Nr aktu prawnego
XXVII/241/20
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXVII/240/20
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVII/239/20
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-11-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 41
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim, Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-108/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-11-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-104/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-10-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-103/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-11-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-106/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-11-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wynajęcia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych najemców
Nr aktu prawnego
Z-107/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji