ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej - zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XXIII/194/20
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXIII/193/20
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/192/20
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XXIII/191/20
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXIII/190/20
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów Gminy Międzyrzecz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w m. Międzyrzecz, w trybie nieodpłatnym, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
Nr aktu prawnego
XXIII/189/20
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
XXIII/188/20
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXIII/187/20
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Nr aktu prawnego
Z-46/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Z-45/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 41
Data podjęcia
2020-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-44/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-43/2020
Status
Zmieniony
Lp: 43
Data podjęcia
2020-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-42/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Nr aktu prawnego
Z-41/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-05-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 10 lat
Nr aktu prawnego
Z-40/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji