ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 46
Data podjęcia
2020-11-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postepowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Nr aktu prawnego
Z-105/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
XXVI/238/20
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXVI/237/20
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
Nr aktu prawnego
XXVI/236/20
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
XXVI/235/20
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2024 z perspektywą na lata 2025-2028
Nr aktu prawnego
XXVI/234/20
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
XXVI/233/20
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie 0015 Bukowiec
Nr aktu prawnego
XXVI/232/20
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXVI/231/20
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-10-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI/230/20
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-10-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-102/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Międzyrzecz na lata 2020-2023”
Nr aktu prawnego
Z-101/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-100/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-99/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-10-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-98/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji