ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
LXXV/732/24
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie złożenia wniosku w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza, typ projektu: Infrastruktura ciepłownicza nazwa projektu: „Modernizacja Węzłów Cieplnych ZEC na terenie Gminy Międzyrzecz” oraz o przyjęciu projektu do realizacji
Nr aktu prawnego
LXXV/731/24
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia obszaru podlegającego obowiązkowej deratyzacji oraz terminu jej przeprowadzenia
Nr aktu prawnego
LXXV/730/24
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2024-2056
Nr aktu prawnego
LXXV/729/24
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXV/728/24
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
LXXV/727/24
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kęszyca Leśna
Nr aktu prawnego
LXXV/726/24
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczanie nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
LXXV/725/24
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie usług opiekuńczych
Nr aktu prawnego
LXXV/724/24
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-11/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 101
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2024 r.
Nr aktu prawnego
Z-13/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-12/2024
Status
Uchylony
Lp: 103
Data podjęcia
2024-01-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania diagnozy stanu i kierunków rozwoju usług społecznych w Gminie Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-8/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-10/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-9/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-7/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-6/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-5/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2024-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-4/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-110/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2024-01-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2024 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
Z-3/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2024-01-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w roku 2024
Nr aktu prawnego
Z-2/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2024-01-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
Nr aktu prawnego
Z-1/2024
Status
Nieobowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-108/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-12-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-107/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-12-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody definitywnej na zbycie przez Burmistrza Międzyrzecza udziałów Gminy Międzyrzecz w spółce działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXXIV/723/23
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady
Nr aktu prawnego
LXXIII/722/23
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej - Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
LXXIII/721/23
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Międzyrzecz do 2030
Nr aktu prawnego
LXXIII/720/23
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-12-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
LXXIII/719/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji