ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2021-08-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-86/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2021-08-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na czas niekreślony
Nr aktu prawnego
Z-85/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich
Nr aktu prawnego
Z-84/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-83/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Klubów Dziecięcych.
Nr aktu prawnego
XXXIX/374/21
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030.
Nr aktu prawnego
XXXIX/373/21
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXIX/372/21
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny 1 litra paliwa w gminie Międzyrzecz na rok szkolny 2021/2022.
Nr aktu prawnego
XXXIX/371/21
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz.
Nr aktu prawnego
XXXIX/370/21
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w m. Bobowicko.
Nr aktu prawnego
XXXIX/369/21
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
Nr aktu prawnego
XXXIX/368/21
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony.
Nr aktu prawnego
XXXIX/367/21
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony.
Nr aktu prawnego
XXXIX/366/21
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony.
Nr aktu prawnego
XXXIX/365/21
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 1 roku.
Nr aktu prawnego
XXXIX/364/21
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-82/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-81/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie zamiany
Nr aktu prawnego
Z-80/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedazy w formie przetargu ustnego ograniczonego
Nr aktu prawnego
Z-79/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-78/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 141
Data podjęcia
2021-07-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-76/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2021-07-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-77/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na dofinansowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego dla Projektu „Remont linii nr 364 na odcinku Wierzbno – Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
XXXVIII/363/21
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/362/21
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz ne rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVIII/361/21
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/360/21
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/359/21
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/358/21
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/357/21
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXXVIII/356/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji