ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXXVIII/355/21
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXXVIII/354/21
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/353/21
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/352/21
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/351/21
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/350/21
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XXXVIII/349/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
XXXVIII/348/21
Status
Nieobowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
XXXVIII/347/21
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2020
Nr aktu prawnego
XXXVIII/346/21
Status
Obowiązujący
Lp: 161
Data podjęcia
2021-06-22
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXXVII/345/21
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
Nr aktu prawnego
XXXVII/344/21
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej w m. Gorzyca
Nr aktu prawnego
XXXVII/343/21
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
XXXVII/342/21
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2021-06-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
XXXVII/341/21
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych i zabudowanych do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-75/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2021-07-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej i części nieruchomości zabudowanych do wydzierżawienia i wynajęcia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-74/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-73/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie Nr Z-90/2020 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 28 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-72/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2021-07-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie Nr Z-45/2021 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-71/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-65/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021 – 2030
Nr aktu prawnego
Z-59/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2021-06-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-58/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2021-07-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-70/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2021-07-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do użyczenia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-69/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na czas niekreślony
Nr aktu prawnego
Z-68/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2021-07-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-67/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2021-07-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1977 r. o gospodarce nieruchomościami
Nr aktu prawnego
Z-66/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-64/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia części nieruchomości zabudowanej do wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-63/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji