ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2023-07-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-64/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-63/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-61/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2023-07-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Nr aktu prawnego
Z-62/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-60/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-59/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-58/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-56/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-57/2023
Status
Uchylony
Lp: 160
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXVIII/666/23
Status
Obowiązujący
Lp: 161
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVIII/665/23
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVIII/664/23
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
LXVIII/663/23
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2022
Nr aktu prawnego
LXVIII/662/23
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania
Nr aktu prawnego
LXVIII/661/23
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z-47/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-55/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Nr aktu prawnego
Z-54/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-53/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
LXVII/660/23
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej - Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
LXVII/659/23
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXVII/658/23
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LXVII/657/23
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego, a także opłat za pobyt dziecka w tych placówkach ponad ten czas
Nr aktu prawnego
LXVII/656/23
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXVII/655/23
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXVII/654/23
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Międzyrzecz na lata 2023-2025
Nr aktu prawnego
LXVII/653/23
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVII/652/23
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVII/651/23
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-52/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-51/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji