ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 76
Data podjęcia
2020-03-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miedzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-25/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-03-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia i wynajęcia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców i najemców
Nr aktu prawnego
Z-24/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-03-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-23/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-03-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim, Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-22/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr Z-18/2020 z dnia 25 lutego 2020 r., w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Nietoperek
Nr aktu prawnego
Z-21/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2020-03-03
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-20/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
XX/170/20
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia obszaru podlegającego obowiązkowej deratyzacji i terminu jej przeprowadzenia
Nr aktu prawnego
XX/169/20
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XX/168/20
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej - zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XX/167/20
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
XX/166/20
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
XX/165/20
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/164/20
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023
Nr aktu prawnego
XX/163/20
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XX/162/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji