ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2021-06-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych i zabudowanych do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-62/2021
Status
Zmieniony
Lp: 182
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-61/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-60/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2021-06-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeglądu istniejącego zagospodarowania gruntów gminnych na Ośrodku Wypoczynkowym "Głębokie"
Nr aktu prawnego
Z-57/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 185
Data podjęcia
2021-06-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-56/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2021-06-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych i zabudowanych do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-55/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-54/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2021-06-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-53/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu
Nr aktu prawnego
XXXVI/340/21
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021 – 2030
Nr aktu prawnego
XXXVI/339/21
Status
Obowiązujący
Lp: 191
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVI/338/21
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w roku 2021 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXXVI/337/21
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
XXXVI/336/21
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej
Nr aktu prawnego
XXXVI/335/21
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVI/334/21
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVI/333/21
Status
Obowiązujący
Lp: 197
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVI/332/21
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVI/331/21
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVI/330/21
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVI/329/21
Status
Obowiązujący
Lp: 201
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVI/328/21
Status
Obowiązujący
Lp: 202
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVI/327/21
Status
Obowiązujący
Lp: 203
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVI/326/21
Status
Obowiązujący
Lp: 204
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXVI/325/21
Status
Obowiązujący
Lp: 205
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-52/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 206
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie zamiany
Nr aktu prawnego
Z-51/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 207
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-50/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 208
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-49/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 209
Data podjęcia
2021-05-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany chwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-48/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 210
Data podjęcia
2021-05-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-47/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji