ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2281
Data podjęcia
2015-08-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-105/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2282
Data podjęcia
2015-07-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-104/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2283
Data podjęcia
2015-07-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-101/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2284
Data podjęcia
2015-07-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna"
Nr aktu prawnego
Z-103/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2285
Data podjęcia
2015-07-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-102/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2286
Data podjęcia
2015-07-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-100/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2287
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-99/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2288
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie skargi na kierownika Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
X/97/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2289
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie akceptacji wyników kontroli i zaleceń Komisji Rewizyjnej w zakresie budowy nawierzchni drogi w Świętym Wojciechu przy sali wiejskiej
Nr aktu prawnego
X/96/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2290
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie akceptacji wyników kontroli i zaleceń Komisji Rewizyjnej w zakresie przygotowania jednostek gminnych: MRU Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie i Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” do sezonu turystycznego w 2015 r.
Nr aktu prawnego
X/95/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2291
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
X/94/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2292
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Nr aktu prawnego
X/93/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2293
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Nr aktu prawnego
X/92/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2294
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Nr aktu prawnego
X/91/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2295
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Nr aktu prawnego
X/90/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2296
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Nr aktu prawnego
X/89/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2297
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Nr aktu prawnego
X/88/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2298
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu
Nr aktu prawnego
X/87/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2299
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Centralnego Odcinka Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego
Nr aktu prawnego
X/86/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2300
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
Nr aktu prawnego
X/85/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2301
Data podjęcia
2015-07-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Nr aktu prawnego
X/84/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2302
Data podjęcia
2015-07-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-98/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2303
Data podjęcia
2015-07-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zniesienie współwłasności, zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej, zmianę terminu współużytkowania wieczystego, ogłoszenia wykazu udziału w gruncie przeznaczonego do oddania w użytkowanie wieczyste oraz ogłoszenia wykazu udziału w częściach wspólnych nieruchomości przeznaczonego do sprzedaży w związku z częściowym zniesieniem współwłasności
Nr aktu prawnego
Z-97/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2304
Data podjęcia
2015-07-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu i dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane
Nr aktu prawnego
Z-96/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2305
Data podjęcia
2015-07-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-95/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2306
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-93/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2307
Data podjęcia
2015-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-94/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2308
Data podjęcia
2015-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia pierwszych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Jagielnik
Nr aktu prawnego
IX/83/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2309
Data podjęcia
2015-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie skargi na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
IX/82/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2310
Data podjęcia
2015-06-24
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej – zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
IX/81/15
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji