ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXII/182/20
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat
Nr aktu prawnego
XXII/181/20
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży udziałów Gminy Międzyrzecz we współwłasności nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym, oznaczonej ewidencyjnie nr 138, położonej przy ul. Piastowskiej w m. Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXII/180/20
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXII/179/20
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Międzyrzecz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXII/178/20
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Nr aktu prawnego
XXII/177/20
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Nr aktu prawnego
XXII/176/20
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXII/175/20
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXII/174/20
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2020-04-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-31/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2020-04-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Z-30/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2020-04-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-29/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-28/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2020-04-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XXI/173/20
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2020-04-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXI/172/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji