ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 211
Data podjęcia
2021-05-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-44/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 212
Data podjęcia
2021-05-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
Z-43/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 213
Data podjęcia
2021-05-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych i zabudowanych do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-42/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 214
Data podjęcia
2021-05-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na czas niekreślony
Nr aktu prawnego
Z-46/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 215
Data podjęcia
2021-05-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-45/2021
Status
Zmieniony
Lp: 216
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-41/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 217
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz aktualnego najemcy, gdzie najem został nawiązany na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-40/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 218
Data podjęcia
2021-05-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia punktu szczepień przeciwko Covid-19 na terenie Gminy Międzyrzecz w związku z narodowym Programem Szczepień przeciw Covid-19
Nr aktu prawnego
Z-39/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 219
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
XXXV/324/21
Status
Obowiązujący
Lp: 220
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXV/323/21
Status
Obowiązujący
Lp: 221
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXV/322/21
Status
Obowiązujący
Lp: 222
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony oraz na odstapienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXV/321/21
Status
Obowiązujący
Lp: 223
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXV/320/21
Status
Obowiązujący
Lp: 224
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXV/319/21
Status
Obowiązujący
Lp: 225
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
XXXV/318/21
Status
Obowiązujący
Lp: 226
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
XXXV/317/21
Status
Obowiązujący
Lp: 227
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021 – 2030
Nr aktu prawnego
XXXV/316/21
Status
Obowiązujący
Lp: 228
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXV/315/21
Status
Obowiązujący
Lp: 229
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXV/314/21
Status
Obowiązujący
Lp: 230
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXV/313/21
Status
Obowiązujący
Lp: 231
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXV/312/21
Status
Obowiązujący
Lp: 232
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXV/311/21
Status
Obowiązujący
Lp: 233
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXV/310/21
Status
Obowiązujący
Lp: 234
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXV/309/21
Status
Obowiązujący
Lp: 235
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXV/308/21
Status
Obowiązujący
Lp: 236
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXV/307/21
Status
Obowiązujący
Lp: 237
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXV/306/21
Status
Obowiązujący
Lp: 238
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXV/305/21
Status
Obowiązujący
Lp: 239
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XXXV/304/21
Status
Obowiązujący
Lp: 240
Data podjęcia
2021-04-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024
Nr aktu prawnego
XXXV/303/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji