ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-8/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję w latach 2020 - 2023
Nr aktu prawnego
XIX/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia muzeum fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie
Nr aktu prawnego
XIX/156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji
Nr aktu prawnego
XIX/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty rocznej oraz jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XIX/153/20
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla sołtysów
Nr aktu prawnego
XIX/152/20
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
XIX/151/20
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2020-01-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-7/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2020-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim, Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-6/2020
Status
Nieobowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2020-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia nr Z-132/2019 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokim, Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-5/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
Z-4/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w roku 2020
Nr aktu prawnego
Z-3/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-12-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-138/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2020-01-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-2/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji