ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2371
Data podjęcia
2014-04-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności typu B i C oraz Rodzinnego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu na 2014
Nr aktu prawnego
Z-46/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2372
Data podjęcia
2014-04-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Nr aktu prawnego
Z-45/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2373
Data podjęcia
2014-04-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-44/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2374
Data podjęcia
2014-04-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
Z-43/2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2375
Data podjęcia
2014-04-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-42/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2376
Data podjęcia
2014-04-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-41/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2377
Data podjęcia
2014-04-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-40/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2378
Data podjęcia
2014-04-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-39/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2379
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-37/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2380
Data podjęcia
2014-04-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 6 lat
Nr aktu prawnego
Z-38/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2381
Data podjęcia
2014-03-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-33/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2382
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie skargi na Dyrektora Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego – Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie
Nr aktu prawnego
XL/351/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2383
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XL/350/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2384
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 6 lat
Nr aktu prawnego
XL/349/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2385
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Międzyrzecz środków stanowiących fundusz sołecki w 2015 roku
Nr aktu prawnego
XL/348/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2386
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wniosku do Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego o uzgodnienie projektu statutu muzeum
Nr aktu prawnego
XL/347/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2387
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XL/346/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2388
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
XL/345/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2389
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Międzyrzecz na lata 2014 - 2015
Nr aktu prawnego
XL/344/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2390
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Międzyrzecka Karta Rodziny 3+
Nr aktu prawnego
XL/343/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2391
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Nr aktu prawnego
XL/342/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2392
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Nr aktu prawnego
XL/341/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2393
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kuligowo
Nr aktu prawnego
XL/340/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2394
Data podjęcia
2014-03-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-36/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2395
Data podjęcia
2014-03-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3
Nr aktu prawnego
Z-35/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2396
Data podjęcia
2014-03-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kuligowo
Nr aktu prawnego
Z-34/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2397
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków należących do Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-32/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2398
Data podjęcia
2014-03-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-31/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2399
Data podjęcia
2014-03-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-30/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2400
Data podjęcia
2014-03-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3
Nr aktu prawnego
Z-29/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji