ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2401
Data podjęcia
2013-07-03
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zamiany nieruchomości
Nr aktu prawnego
Z-60/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2402
Data podjęcia
2013-07-03
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-59/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2403
Data podjęcia
2013-07-03
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-58/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2404
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie konsultacji z mieszkańcami obszaru objętego urzędową nazwą miejscowości Międzyrzecz (osada), stanowiącego aktualnie część miejscowości Jagielnik, w sprawie zniesienia obecnej nazwy urzędowej
Nr aktu prawnego
Z-57/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2405
Data podjęcia
2013-06-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
Nr aktu prawnego
Z-53/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2406
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-55/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2407
Data podjęcia
2013-06-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXII/276/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2408
Data podjęcia
2013-06-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXXII/275/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2409
Data podjęcia
2013-06-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXXII/274/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2410
Data podjęcia
2013-06-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXII/273/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2411
Data podjęcia
2013-06-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
XXXII/272/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2412
Data podjęcia
2013-06-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2012
Nr aktu prawnego
XXXII/271/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2413
Data podjęcia
2013-06-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
Nr aktu prawnego
Z-52/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2414
Data podjęcia
2013-05-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
Nr aktu prawnego
Z-49/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2415
Data podjęcia
2013-06-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do nieodpłatnego oddania w użytkowanie wieczyste wraz z przeniesieniem własności budynków i innych urządzeń na rzecz Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego - Muzeum Fortyfikacji i Nietoperzy w Pniewie w organizacji
Nr aktu prawnego
Z-51/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2416
Data podjęcia
2013-06-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3
Nr aktu prawnego
Z-50/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2417
Data podjęcia
2013-05-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
Nr aktu prawnego
Z-48/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2418
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaława na lata 2013 – 2020
Nr aktu prawnego
XXXI/270/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2419
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do sporządzania spisów inwentaryzacyjnych mienia
Nr aktu prawnego
XXXI/269/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2420
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na okres do lat 3
Nr aktu prawnego
XXXI/268/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2421
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXI/267/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2422
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2013 – 2024
Nr aktu prawnego
XXXI/266/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2423
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXXI/265/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2424
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XXXI/264/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2425
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XXXI/263/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2426
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XXXI/262/13
Status
Obowiązujący
Lp: 2427
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-47/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2428
Data podjęcia
2013-05-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3
Nr aktu prawnego
Z-46/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2429
Data podjęcia
2013-05-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
Z-45/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 2430
Data podjęcia
2013-05-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3
Nr aktu prawnego
Z-44/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji