ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2401
Data podjęcia
2014-12-18
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do reprezentowania Gminy Międzyrzecz w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie
Nr aktu prawnego
III/17/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2402
Data podjęcia
2014-12-18
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
Nr aktu prawnego
III/16/14
Status
Zmieniony
Lp: 2403
Data podjęcia
2014-12-18
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia niezrealizowanych kwot wydatków budżetu Gminy Międzyrzecz na rok 2014, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
III/15/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2404
Data podjęcia
2014-12-18
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2024
Nr aktu prawnego
III/14/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2405
Data podjęcia
2014-12-18
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
III/13/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2406
Data podjęcia
2014-12-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie darowizny nieruchomości
Nr aktu prawnego
Z-154/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2407
Data podjęcia
2014-12-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-153/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2408
Data podjęcia
2014-12-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-152/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2409
Data podjęcia
2014-12-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-151/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2410
Data podjęcia
2014-12-08
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Nr aktu prawnego
II/12/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2411
Data podjęcia
2014-12-08
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
II/11/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2412
Data podjęcia
2014-12-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu
Nr aktu prawnego
Z-150/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2413
Data podjęcia
2014-12-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-149/2014
Status
Zmieniony
Lp: 2414
Data podjęcia
2014-12-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego
Nr aktu prawnego
Z-148/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2415
Data podjęcia
2014-12-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-147/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2416
Data podjęcia
2014-12-03
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-146/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2417
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/10/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2418
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/9/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2419
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Inwestycji, Budownictwa i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/8/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2420
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/7/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2421
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/6/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2422
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/5/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2423
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/4/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2424
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/3/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2425
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/2/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2426
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/1/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2427
Data podjęcia
2014-11-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-145/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2428
Data podjęcia
2014-11-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-144/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2429
Data podjęcia
2014-11-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-143/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2430
Data podjęcia
2014-11-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-142/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji