ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2431
Data podjęcia
2014-11-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-141/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2432
Data podjęcia
2014-11-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-140/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2433
Data podjęcia
2014-10-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-137/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2434
Data podjęcia
2014-11-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-139/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2435
Data podjęcia
2014-11-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-138/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2436
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Nr aktu prawnego
XLVI/426/14
Status
Uchylony
Lp: 2437
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kęszyca Leśna na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XLVI/425/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2438
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uznania się niewłaściwym i przekazania skargi na Burmistrza Międzyrzecza innemu organowi
Nr aktu prawnego
XLVI/424/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2439
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XLVI/423/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2440
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XLVI/422/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2441
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XLVI/421/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2442
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLVI/420/14
Status
Uchylony
Lp: 2443
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XLVI/419/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2444
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1213 F na terenie gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLVI/418/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2445
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/225/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2013 r.
Nr aktu prawnego
XLVI/417/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2446
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLVI/416/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2447
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie podziału Sołectwa Święty Wojciech i utworzenia Sołectwa Jagielnik oraz o zmianie niektórych uchwał
Nr aktu prawnego
XLVI/415/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2448
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania celem zawarcia i realizacji Kontraktu Lubuskiego dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XLVI/414/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2449
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2020
Nr aktu prawnego
XLVI/413/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2450
Data podjęcia
2014-10-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-136/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2451
Data podjęcia
2014-10-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-135/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2452
Data podjęcia
2014-10-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-134/2014
Status
Uchylony
Lp: 2453
Data podjęcia
2014-10-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-131/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2454
Data podjęcia
2014-10-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-133/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2455
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014 - 2024
Nr aktu prawnego
Z-129/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2456
Data podjęcia
2014-10-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Samorządu Województwa Lubuskiego nieruchomości położonej przy ul. Leśnej w obrębie 1 m. Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-132/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2457
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-128/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2458
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzyrzecz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLV/412/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2459
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014 – 2024
Nr aktu prawnego
XLV/411/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2460
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XLV/410/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji