ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 241
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXVII/654/23
Status
Obowiązujący
Lp: 242
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Międzyrzecz na lata 2023-2025
Nr aktu prawnego
LXVII/653/23
Status
Obowiązujący
Lp: 243
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVII/652/23
Status
Obowiązujący
Lp: 244
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVII/651/23
Status
Obowiązujący
Lp: 245
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-52/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 246
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-51/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 247
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-49/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 248
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-50/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 249
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-48/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 250
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-47/2023
Status
Zmieniony
Lp: 251
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-46/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 252
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-45/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 253
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-44/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 254
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-43/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 255
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
Z-42/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 256
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-41/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 257
Data podjęcia
2023-05-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-40/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 258
Data podjęcia
2023-05-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej
Nr aktu prawnego
Z-39/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 259
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXVI/650/23
Status
Obowiązujący
Lp: 260
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVI/649/23
Status
Obowiązujący
Lp: 261
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVI/648/23
Status
Obowiązujący
Lp: 262
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów
Nr aktu prawnego
LXVI/647/23
Status
Obowiązujący
Lp: 263
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
LXVI/646/23
Status
Obowiązujący
Lp: 264
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
LXVI/645/23
Status
Obowiązujący
Lp: 265
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LXVI/644/23
Status
Obowiązujący
Lp: 266
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody wstępnej na zbycie przez Burmistrza Międzyrzecza udziałów Gminy Międzyrzecz w spółce działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXVI/643/23
Status
Obowiązujący
Lp: 267
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-38/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 268
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-37/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 269
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-36/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 270
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-35/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji