ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 241
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/385/21
Status
Obowiązujący
Lp: 242
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/384/21
Status
Obowiązujący
Lp: 243
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/383/21
Status
Obowiązujący
Lp: 244
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/382/21
Status
Obowiązujący
Lp: 245
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/381/21
Status
Obowiązujący
Lp: 246
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/380/21
Status
Obowiązujący
Lp: 247
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/379/21
Status
Obowiązujący
Lp: 248
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/378/21
Status
Obowiązujący
Lp: 249
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części nieruchomości zabudowanej na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tej umowy
Nr aktu prawnego
XL/377/21
Status
Obowiązujący
Lp: 250
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XL/376/21
Status
Obowiązujący
Lp: 251
Data podjęcia
2021-08-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu „Senior+” w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
XL/375/21
Status
Obowiązujący
Lp: 252
Data podjęcia
2021-08-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-88/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 253
Data podjęcia
2021-08-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Nr aktu prawnego
Z-87/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 254
Data podjęcia
2021-08-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-86/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 255
Data podjęcia
2021-08-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na czas niekreślony
Nr aktu prawnego
Z-85/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 256
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich
Nr aktu prawnego
Z-84/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 257
Data podjęcia
2021-07-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-83/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 258
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Klubów Dziecięcych.
Nr aktu prawnego
XXXIX/374/21
Status
Obowiązujący
Lp: 259
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021-2030.
Nr aktu prawnego
XXXIX/373/21
Status
Obowiązujący
Lp: 260
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXIX/372/21
Status
Obowiązujący
Lp: 261
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny 1 litra paliwa w gminie Międzyrzecz na rok szkolny 2021/2022.
Nr aktu prawnego
XXXIX/371/21
Status
Obowiązujący
Lp: 262
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz.
Nr aktu prawnego
XXXIX/370/21
Status
Obowiązujący
Lp: 263
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w m. Bobowicko.
Nr aktu prawnego
XXXIX/369/21
Status
Obowiązujący
Lp: 264
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
Nr aktu prawnego
XXXIX/368/21
Status
Obowiązujący
Lp: 265
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony.
Nr aktu prawnego
XXXIX/367/21
Status
Obowiązujący
Lp: 266
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony.
Nr aktu prawnego
XXXIX/366/21
Status
Obowiązujący
Lp: 267
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony.
Nr aktu prawnego
XXXIX/365/21
Status
Obowiązujący
Lp: 268
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 1 roku.
Nr aktu prawnego
XXXIX/364/21
Status
Obowiązujący
Lp: 269
Data podjęcia
2021-07-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-82/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 270
Data podjęcia
2021-07-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-81/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji