ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2020-07-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-61/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-59/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przekazania boiska rekreacyjnego wraz z ogrodzeniem na działce nr 34/14 – obręb Międzyrzecz 1 Międzyrzeckiemu Ośrodkowi Sportu i Wypoczynku do administrowania
Nr aktu prawnego
Z-58/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2020-06-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-57/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
XXIV/206/20
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXIV/205/20
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020 - 2030
Nr aktu prawnego
XXIV/204/20
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXIV/203/20
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
Nr aktu prawnego
XXIV/202/20
Status
Zmieniony
Lp: 130
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXIV/201/20
Status
Zmieniony
Lp: 131
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXIV/200/20
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXIV/199/20
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
XXIV/198/20
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2019
Nr aktu prawnego
XXIV/197/20
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2020-06-23
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXIV/196/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji