ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 241
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-38/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 242
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz za rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-37/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 243
Data podjęcia
2021-04-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-36/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 244
Data podjęcia
2021-04-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnień Ewelinie Niwald pełniącej funkcję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-35/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 245
Data podjęcia
2021-04-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-34/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 246
Data podjęcia
2021-04-13
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXXIV/302/21
Status
Obowiązujący
Lp: 247
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Z-33/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 248
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie użyczenia nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-32/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 249
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 10 lat
Nr aktu prawnego
Z-31/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 250
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-30/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 251
Data podjęcia
2021-04-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności drogi koniecznej przez nieruchomość stanowiącą własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-29/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 252
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2021 – 2030
Nr aktu prawnego
Z-25/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 253
Data podjęcia
2021-04-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Z-28/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 254
Data podjęcia
2021-04-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-27/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 255
Data podjęcia
2021-04-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-26/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 256
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
Z-24/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 257
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Międzyrzecz na lata 2021–2024”
Nr aktu prawnego
XXXIII/301/21
Status
Obowiązujący
Lp: 258
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/285/16 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2017 – 2020 w Gminie Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
XXXIII/300/21
Status
Obowiązujący
Lp: 259
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały Nr XXVII/239/20 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z 24 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII/299/21
Status
Obowiązujący
Lp: 260
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu
Nr aktu prawnego
XXXIII/298/21
Status
Zmieniony
Lp: 261
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXIII/297/21
Status
Obowiązujący
Lp: 262
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat
Nr aktu prawnego
XXXIII/296/21
Status
Obowiązujący
Lp: 263
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat
Nr aktu prawnego
XXXIII/295/21
Status
Obowiązujący
Lp: 264
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXXIII/294/21
Status
Obowiązujący
Lp: 265
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXXIII/293/21
Status
Obowiązujący
Lp: 266
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXXIII/292/21
Status
Obowiązujący
Lp: 267
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXXIII/291/21
Status
Obowiązujący
Lp: 268
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXXIII/290/21
Status
Obowiązujący
Lp: 269
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXXIII/289/21
Status
Obowiązujący
Lp: 270
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla miejscowości Zamostowo
Nr aktu prawnego
XXXIII/288/21
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji