ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Nr aktu prawnego
XX/170/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia obszaru podlegającego obowiązkowej deratyzacji i terminu jej przeprowadzenia
Nr aktu prawnego
XX/169/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XX/168/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej - zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XX/167/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
XX/166/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
XX/165/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX/164/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023
Nr aktu prawnego
XX/163/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia od Województwa Lubuskiego zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XX/162/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kęszycy Leśnej
Nr aktu prawnego
XX/161/20
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Nietoperek
Nr aktu prawnego
XX/160/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Nr aktu prawnego
XX/159/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu oraz nadania mu Statutu
Nr aktu prawnego
XX/158/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna
Nr aktu prawnego
Z-19/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-02-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Nietoperek
Nr aktu prawnego
Z-18/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji