ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-97/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-11-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-100/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-11-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr Z-12/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-99/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-11-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-98/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-11-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Kursko
Nr aktu prawnego
Z-96/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecza na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-93/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXI/701/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023 – 2056
Nr aktu prawnego
LXXI/700/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXXI/699/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXXI/698/23
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu i nadaniu jej statutu
Nr aktu prawnego
LXXI/697/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXI/696/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
LXXI/695/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
LXXI/694/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXXI/693/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXXI/692/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXXI/691/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kursko
Nr aktu prawnego
LXXI/690/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
LXXI/689/23
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-11-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-95/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2023-11-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-94/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-10-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-92/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-10-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-90/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-10-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-89/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-10-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-91/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-10-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej Sołectwa Pniewo
Nr aktu prawnego
Z-88/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-87/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
LXX/688/23
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023-2056
Nr aktu prawnego
LXX/687/23
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-09-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXX/686/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji