ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-01-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego
Nr aktu prawnego
Z-3/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2021 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
Nr aktu prawnego
Z-2/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-01-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w roku 2021
Nr aktu prawnego
Z-1/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-12-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-119/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-01-08
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji
Nr aktu prawnego
XXIX/264/21
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-01-08
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji
Nr aktu prawnego
XXIX/263/21
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-01-08
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji
Nr aktu prawnego
XXIX/262/21
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-01-08
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
XXIX/261/21
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-118/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu
Nr aktu prawnego
XXVIII/255/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady
Nr aktu prawnego
XXVIII/260/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Miedzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXVIII/259/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Zespołu Klubów Dziecięcych
Nr aktu prawnego
XXVIII/258/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-12-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie akceptacji wyników kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie realizacji zadań Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku na Ośrodku Wypoczynkowym „Głębokie” w 2019 roku
Nr aktu prawnego
XXVIII/257/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji