Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-05-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020 - 2030
Nr aktu prawnego
Z-50/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-05-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-48/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Nr aktu prawnego
Z-47/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kursko
Nr aktu prawnego
XXIII/195/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej - zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
XXIII/194/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXIII/193/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
o zmianie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXIII/192/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XXIII/191/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXIII/190/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów Gminy Międzyrzecz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w m. Międzyrzecz, w trybie nieodpłatnym, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
Nr aktu prawnego
XXIII/189/20
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
XXIII/188/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXIII/187/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-05-26
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
Nr aktu prawnego
Z-46/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Z-45/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-44/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji