Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Nr aktu prawnego
Z-60/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntowych
Nr aktu prawnego
Z-59/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-06-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 1 roku
Nr aktu prawnego
Z-58/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-57/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-56/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-55/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
II/19/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy do reprezentowania Gminy Międzyrzecz w Celowym Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie
Nr aktu prawnego
II/18/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
II/17/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu
Nr aktu prawnego
II/16/24
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2024-2056
Nr aktu prawnego
II/15/24
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-05-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
II/14/24
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-54/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-53/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-05-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntowych
Nr aktu prawnego
Z-52/2024
Status
Zmieniony
Lp: 16
Data podjęcia
2024-05-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-51/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie łącznego rozpatrzenia petycji (petycja wielokrotna)
Nr aktu prawnego
LXXIX/771/24
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji
Nr aktu prawnego
LXXIX/770/24
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2024 – 2056
Nr aktu prawnego
LXXIX/769/24
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXIX/768/24
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych
Nr aktu prawnego
LXXIX/767/24
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicom
Nr aktu prawnego
LXXIX/766/24
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
LXXIX/765/24
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
LXXIX/764/24
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
LXXIX/763/24
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii, zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
LXXIX/762/24
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
LXXIX/761/24
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
LXXIX/760/24
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek gruntowych
Nr aktu prawnego
LXXIX/759/24
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXXIX/758/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji