ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-07-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-68/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-67/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-07-11
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie określenia procedury zbycia udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” sp. z o.o. oraz powołania Zespołu ds. Negocjacji
Nr aktu prawnego
Z-66/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-07-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-65/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-07-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-64/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-07-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-63/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-61/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-07-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Nr aktu prawnego
Z-62/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-06-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-60/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-59/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 41
Data podjęcia
2023-06-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-58/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-56/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-06-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-57/2023
Status
Uchylony
Lp: 44
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXVIII/666/23
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVIII/665/23
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVIII/664/23
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
LXVIII/663/23
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2022
Nr aktu prawnego
LXVIII/662/23
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania
Nr aktu prawnego
LXVIII/661/23
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z-47/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-55/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Nr aktu prawnego
Z-54/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-53/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
LXVII/660/23
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej - Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
LXVII/659/23
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXVII/658/23
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LXVII/657/23
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego, a także opłat za pobyt dziecka w tych placówkach ponad ten czas
Nr aktu prawnego
LXVII/656/23
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXVII/655/23
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXVII/654/23
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Międzyrzecz na lata 2023-2025
Nr aktu prawnego
LXVII/653/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji