ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-29/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2023-04-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych lub ich części do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-31/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-26/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-04-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2023 roku w Gminie Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
Z-30/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXV/642/23
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza i Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXV/641/23
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2023 roku w Gminie Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
LXV/640/23
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXV/639/23
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023-2056
Nr aktu prawnego
LXV/638/23
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXV/637/23
Status
Obowiązujący
Lp: 101
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXV/636/23
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych miasta Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
LXV/635/23
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
LXV/634/23
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXV/633/23
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXV/632/23
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu
Nr aktu prawnego
LXV/631/23
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszowych z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-28/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jagielnik
Nr aktu prawnego
Z-27/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-25/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-24/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-23/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-22/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-03-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
Z-21/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-03-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-20/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023-2056
Nr aktu prawnego
LXIV/630/23
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXIV/629/23
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. Uruchomienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na linii Gorzów Wlkp. – Międzyrzecz – Pszczew – Wierzbno
Nr aktu prawnego
LXIII/628/23
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LXIII/627/23
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023 – 2056
Nr aktu prawnego
LXIII/626/23
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXIII/625/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji