ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1171
Data podjęcia
2018-03-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 1 roku
Nr aktu prawnego
Z-29/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1172
Data podjęcia
2018-03-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do użyczenia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-28/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1173
Data podjęcia
2018-03-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do użyczenia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-26/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1174
Data podjęcia
2018-02-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018
Nr aktu prawnego
Z-25/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1175
Data podjęcia
2018-02-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018
Nr aktu prawnego
Z-24/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1176
Data podjęcia
2018-02-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Skarbu Państwa, w imieniu i na rzecz którego prawo własności wykonuje Starosta Powiatu Międzyrzeckiego, nieruchomości położonej w obrębie 0014 Bobowicko
Nr aktu prawnego
Z-23/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1177
Data podjęcia
2018-02-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Nr aktu prawnego
Z-22/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1178
Data podjęcia
2018-02-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do wydzierżawienia na okres do 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Nr aktu prawnego
Z-21/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1179
Data podjęcia
2018-02-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018
Nr aktu prawnego
Z-20/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1180
Data podjęcia
2018-02-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-19/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1181
Data podjęcia
2018-02-13
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Województwa Lubuskiego części zadania publicznego w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi wojewódzkiej nr 137 w granicach administracyjnych miasta Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLVI/436/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1182
Data podjęcia
2018-02-13
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLVI/435/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1183
Data podjęcia
2018-02-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018
Nr aktu prawnego
Z-18/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1184
Data podjęcia
2018-02-06
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości, zasad i ustalenia i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLV/434/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1185
Data podjęcia
2018-02-06
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
XLV/433/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1186
Data podjęcia
2018-02-06
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2018 – 2031
Nr aktu prawnego
XLV/432/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1187
Data podjęcia
2018-02-06
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018
Nr aktu prawnego
XLV/431/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1188
Data podjęcia
2018-02-06
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018
Nr aktu prawnego
XLV/430/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1189
Data podjęcia
2018-02-06
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa
Nr aktu prawnego
XLV/429/18
Status
Uchylony
Lp: 1190
Data podjęcia
2018-02-06
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XLV/428/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1191
Data podjęcia
2018-02-06
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XLV/427/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1192
Data podjęcia
2018-02-06
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku upamiętniającego Pionierów Ziemi Międzyrzeckiej
Nr aktu prawnego
XLV/426/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1193
Data podjęcia
2018-02-06
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy lokalu użytkowego na okres do 10 lat
Nr aktu prawnego
XLV/425/18
Status
Obowiązujący
Lp: 1194
Data podjęcia
2018-02-06
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Nr aktu prawnego
XLV/424/18
Status
Zmieniony
Lp: 1195
Data podjęcia
2018-02-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018
Nr aktu prawnego
Z-17/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1196
Data podjęcia
2018-01-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-16/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1197
Data podjęcia
2018-01-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-15/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1198
Data podjęcia
2018-01-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-14/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1199
Data podjęcia
2018-01-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2018
Nr aktu prawnego
Z-13/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 1200
Data podjęcia
2018-01-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców
Nr aktu prawnego
Z-12/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji