ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody wstępnej na zbycie przez Burmistrza Międzyrzecza udziałów Gminy Międzyrzecz w spółce działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXVI/643/23
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-38/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-37/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-36/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-35/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-34/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2023-04-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-32/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2023-04-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-33/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-29/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 130
Data podjęcia
2023-04-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych lub ich części do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-31/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 131
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-26/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2023-04-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2023 roku w Gminie Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
Z-30/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXV/642/23
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza i Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXV/641/23
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2023 roku w Gminie Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
LXV/640/23
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXV/639/23
Status
Zmieniony
Lp: 137
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2023-2056
Nr aktu prawnego
LXV/638/23
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXV/637/23
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXV/636/23
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych miasta Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
LXV/635/23
Status
Obowiązujący
Lp: 141
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
Nr aktu prawnego
LXV/634/23
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXV/633/23
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXV/632/23
Status
Zmieniony
Lp: 144
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu
Nr aktu prawnego
LXV/631/23
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszowych z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-28/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wyborczego dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Jagielnik
Nr aktu prawnego
Z-27/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-25/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-24/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-23/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-22/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji