Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXII/179/20
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Międzyrzecz oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Nr aktu prawnego
XXII/178/20
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
Nr aktu prawnego
XXII/177/20
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Nr aktu prawnego
XXII/176/20
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXII/175/20
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-04-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXII/174/20
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-04-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-31/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-04-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Z-30/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-04-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-29/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-28/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2020-04-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XXI/173/20
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-04-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXI/172/20
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-04-03
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXI/171/20
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-27/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-03-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr Z-21/2020 z dnia 5 marca 2020 r., w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Nietoperek
Nr aktu prawnego
Z-26/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji