ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 76
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu
Nr aktu prawnego
XXXIII/298/21
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXIII/297/21
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat
Nr aktu prawnego
XXXIII/296/21
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat
Nr aktu prawnego
XXXIII/295/21
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXXIII/294/21
Status
Obowiązujący
Lp: 81
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXXIII/293/21
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXXIII/292/21
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXXIII/291/21
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXXIII/290/21
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXXIII/289/21
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz dla miejscowości Zamostowo
Nr aktu prawnego
XXXIII/288/21
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz w rejonie południowego węzła drogi ekspresowej S3 na wschód od ulicy Mieszka I
Nr aktu prawnego
XXXIII/287/21
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-03-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/124/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyrzecz pomiędzy drogą wojewódzką nr 137 a drogą ekspresową S3
Nr aktu prawnego
XXXIII/286/21
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-23/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
Z-22/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji