Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 991
Data podjęcia
2016-11-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016
Nr aktu prawnego
Z-102/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 992
Data podjęcia
2016-11-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr Z 96/2016 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-101/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 993
Data podjęcia
2016-11-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016
Nr aktu prawnego
Z-100/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 994
Data podjęcia
2016-11-08
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-99/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 995
Data podjęcia
2016-11-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-98/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 996
Data podjęcia
2016-11-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
Z-97/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 997
Data podjęcia
2016-11-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie skorzystania z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-96/2016
Status
Uchylony
Lp: 998
Data podjęcia
2016-11-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Święty Wojciech
Nr aktu prawnego
Z-95/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 999
Data podjęcia
2016-11-07
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej w Sołectwie Bobowicko
Nr aktu prawnego
Z-94/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1000
Data podjęcia
2016-10-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016
Nr aktu prawnego
Z-93/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1001
Data podjęcia
2016-10-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w przetargu nieograniczonym na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-92/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1002
Data podjęcia
2016-10-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016
Nr aktu prawnego
Z-91/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 1003
Data podjęcia
2016-10-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2016 – 2024
Nr aktu prawnego
XXVII/250/16
Status
Obowiązujący
Lp: 1004
Data podjęcia
2016-10-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2016
Nr aktu prawnego
XXVII/249/16
Status
Obowiązujący
Lp: 1005
Data podjęcia
2016-10-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów do spółki
Nr aktu prawnego
XXVII/248/16
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji