Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2019-09-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kursko
Nr aktu prawnego
Z-110/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2019-09-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-109/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2019-09-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-108/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2019-09-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
Z-107/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2019-09-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 10 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Nr aktu prawnego
Z-106/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023
Nr aktu prawnego
XIV/120/19
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli nie ujętej w planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIV/119/19
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
XIV/118/19
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wysokości i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
Nr aktu prawnego
XIV/117/19
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały nr VI/64/19 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XIV/116/19
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2019 – 2031
Nr aktu prawnego
XIV/115/19
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIV/114/19
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
XIV/113/19
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Międzyrzeczu przy ul. Kazimierza Wielkiego jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Międzyrzeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul. Krótkiej 2
Nr aktu prawnego
XIV/112/19
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2019-09-17
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kursko
Nr aktu prawnego
XIV/111/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji