Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2461
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-52/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2462
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w Sołectwie Szumiąca
Nr aktu prawnego
VI/49/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2463
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Nr aktu prawnego
VI/48/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2464
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
VI/47/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2465
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku
Nr aktu prawnego
VI/46/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2466
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Międzyrzecz środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2015
Nr aktu prawnego
VI/45/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2467
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
VI/44/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2468
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
VI/43/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2469
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
VI/42/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2470
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
VI/41/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2471
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
VI/40/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2472
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat
Nr aktu prawnego
VI/39/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2473
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zwrot nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
VI/38/15
Status
Obowiązujący
Lp: 2474
Data podjęcia
2015-03-31
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
VI/37/15
Status
Zmieniony
Lp: 2475
Data podjęcia
2015-03-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-51/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2476
Data podjęcia
2015-03-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-50/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2477
Data podjęcia
2015-03-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Programów Działalności typu B i C oraz Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzyrzeczu w 2015 r.
Nr aktu prawnego
Z-49/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2478
Data podjęcia
2015-03-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nr aktu prawnego
Z-48/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2479
Data podjęcia
2015-03-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Nr aktu prawnego
Z-47/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2480
Data podjęcia
2015-03-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-46/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2481
Data podjęcia
2015-03-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieorganiczonym
Nr aktu prawnego
Z-45/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2482
Data podjęcia
2015-03-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-44/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2483
Data podjęcia
2015-03-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-43/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2484
Data podjęcia
2015-03-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Nr aktu prawnego
Z-40/2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2485
Data podjęcia
2015-03-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-42/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2486
Data podjęcia
2015-03-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-41/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2487
Data podjęcia
2015-03-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2015
Nr aktu prawnego
Z-39/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2488
Data podjęcia
2015-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego
Nr aktu prawnego
Z-38/2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2489
Data podjęcia
2015-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
Z-37/2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2490
Data podjęcia
2015-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny
Nr aktu prawnego
Z-36/2015
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji