ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2521
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
XL/345/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2522
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Międzyrzecz na lata 2014 - 2015
Nr aktu prawnego
XL/344/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2523
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Międzyrzecka Karta Rodziny 3+
Nr aktu prawnego
XL/343/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2524
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Nr aktu prawnego
XL/342/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2525
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz oraz zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Nr aktu prawnego
XL/341/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2526
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kuligowo
Nr aktu prawnego
XL/340/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2527
Data podjęcia
2014-03-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-36/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2528
Data podjęcia
2014-03-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3
Nr aktu prawnego
Z-35/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2529
Data podjęcia
2014-03-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kuligowo
Nr aktu prawnego
Z-34/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2530
Data podjęcia
2014-03-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków należących do Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-32/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2531
Data podjęcia
2014-03-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-31/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2532
Data podjęcia
2014-03-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-30/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2533
Data podjęcia
2014-03-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do lat 3
Nr aktu prawnego
Z-29/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2534
Data podjęcia
2014-03-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 6 lat
Nr aktu prawnego
Z-28/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2535
Data podjęcia
2014-03-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-27/2014
Status
Uchylony
Lp: 2536
Data podjęcia
2014-03-17
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zamiany
Nr aktu prawnego
Z-26/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2537
Data podjęcia
2014-03-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie cofnięcia i udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-25/2014
Status
Uchylony
Lp: 2538
Data podjęcia
2014-03-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia cennika opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-24/2014
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2539
Data podjęcia
2014-03-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie zamiany nieruchomości
Nr aktu prawnego
Z-23/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2540
Data podjęcia
2014-03-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
Nr aktu prawnego
Z-22/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2541
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XXXIX/339/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2542
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013
Nr aktu prawnego
XXXIX/338/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2543
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XXXIX/337/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2544
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XXXIX/336/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2545
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2014 - 2024
Nr aktu prawnego
XXXIX/335/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2546
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXIX/334/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2547
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXXIX/333/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2548
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestrów zabytków
Nr aktu prawnego
XXXIX/332/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2549
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kaławie
Nr aktu prawnego
XXXIX/331/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2550
Data podjęcia
2014-02-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXIX/330/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji