Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2551
Data podjęcia
2014-12-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do sprawowania kontroli nad podmiotami organizującymi pracę z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego
Nr aktu prawnego
Z-148/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2552
Data podjęcia
2014-12-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenia w sprawie udzielenia pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-147/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2553
Data podjęcia
2014-12-03
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-146/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2554
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/10/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2555
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/9/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2556
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Inwestycji, Budownictwa i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/8/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2557
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/7/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2558
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/6/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2559
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/5/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2560
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/4/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2561
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/3/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2562
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/2/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2563
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/1/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2564
Data podjęcia
2014-11-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-145/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2565
Data podjęcia
2014-11-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-144/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2566
Data podjęcia
2014-11-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-143/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2567
Data podjęcia
2014-11-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-142/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2568
Data podjęcia
2014-11-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-141/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2569
Data podjęcia
2014-11-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-140/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2570
Data podjęcia
2014-10-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-137/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2571
Data podjęcia
2014-11-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-139/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2572
Data podjęcia
2014-11-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-138/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2573
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Nr aktu prawnego
XLVI/426/14
Status
Uchylony
Lp: 2574
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kęszyca Leśna na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XLVI/425/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2575
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uznania się niewłaściwym i przekazania skargi na Burmistrza Międzyrzecza innemu organowi
Nr aktu prawnego
XLVI/424/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2576
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XLVI/423/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2577
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XLVI/422/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2578
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XLVI/421/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2579
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLVI/420/14
Status
Uchylony
Lp: 2580
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XLVI/419/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji