Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2611
Data podjęcia
2014-09-30
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-130/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2612
Data podjęcia
2014-09-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-127/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2613
Data podjęcia
2014-09-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Nietoperek
Nr aktu prawnego
Z-126/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2614
Data podjęcia
2014-09-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-125/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2615
Data podjęcia
2014-09-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-124/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2616
Data podjęcia
2014-08-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-121/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2617
Data podjęcia
2014-09-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr Z-119/2014 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu
Nr aktu prawnego
Z-123/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2618
Data podjęcia
2014-09-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-122/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2619
Data podjęcia
2014-08-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-120/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2620
Data podjęcia
2014-08-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu
Nr aktu prawnego
Z-119/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2621
Data podjęcia
2014-08-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-118/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2622
Data podjęcia
2014-08-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kuźnik
Nr aktu prawnego
Z-117/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2623
Data podjęcia
2014-08-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Nietoperek
Nr aktu prawnego
Z-116/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2624
Data podjęcia
2014-08-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-115/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2625
Data podjęcia
2014-08-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Nr aktu prawnego
Z-114/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2626
Data podjęcia
2014-08-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 4 "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-113/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2627
Data podjęcia
2014-08-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 "Bajkowa Kraina" w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-112/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2628
Data podjęcia
2014-08-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-111/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2629
Data podjęcia
2014-08-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-110/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2630
Data podjęcia
2014-08-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-109/2014
Status
Uchylony
Lp: 2631
Data podjęcia
2014-08-12
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Nietoperek
Nr aktu prawnego
XLIV/396/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2632
Data podjęcia
2014-08-12
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Kuźnik
Nr aktu prawnego
XLIV/395/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2633
Data podjęcia
2014-08-12
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLIV/394/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2634
Data podjęcia
2014-08-12
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLIV/393/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2635
Data podjęcia
2014-07-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-103/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2636
Data podjęcia
2014-08-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna"
Nr aktu prawnego
Z-108/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2637
Data podjęcia
2014-08-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-107/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2638
Data podjęcia
2014-08-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Nr aktu prawnego
Z-106/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2639
Data podjęcia
2014-08-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-105/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2640
Data podjęcia
2014-07-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-104/2014
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji