ˆ

Zarzadzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-47/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-46/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-45/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-44/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-43/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
Z-42/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-41/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-05-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-40/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-05-04
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej
Nr aktu prawnego
Z-39/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXVI/650/23
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVI/649/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVI/648/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieoznaczony i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów
Nr aktu prawnego
LXVI/647/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
LXVI/646/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 3 lat i na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
LXVI/645/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LXVI/644/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody wstępnej na zbycie przez Burmistrza Międzyrzecza udziałów Gminy Międzyrzecz w spółce działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXVI/643/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-38/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-37/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-36/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2023-04-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-35/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-04-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-34/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-04-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-32/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-04-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-33/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-29/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-04-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych lub ich części do wydzierżawienia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-31/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-26/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-04-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 2023 roku w Gminie Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
Z-30/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXV/642/23
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Międzyrzecza i Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXV/641/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji