ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

Z-17/2014

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: nie dotyczy

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: 2014-02-06

Data podjęcia/podpisania: 2014-02-06

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2014-02-06

Tytuł aktu:

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Załączniki