Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 106
Data podjęcia
2020-02-20
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-16/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2020-02-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-15/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2020-02-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania w tych sprawach wszelkich informacji
Nr aktu prawnego
Z-14/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
Z-13/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego
Nr aktu prawnego
Z-12/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2020-02-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-11/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2020-02-03
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
Nr aktu prawnego
Z-10/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2020-01-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-9/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2020-01-23
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
Z-8/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyborów uzupełniających ławników na kadencję w latach 2020 - 2023
Nr aktu prawnego
XIX/157/20
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia muzeum fortyfikacji i nietoperzy w Pniewie
Nr aktu prawnego
XIX/156/20
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji
Nr aktu prawnego
XIX/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XIX/154/20
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od opłaty rocznej oraz jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XIX/153/20
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie diet i zwrotów kosztów podróży służbowych dla sołtysów
Nr aktu prawnego
XIX/152/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji