ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2371
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Infrastruktury Wsi i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/10/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2372
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/9/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2373
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Inwestycji, Budownictwa i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/8/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2374
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/7/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2375
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/6/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2376
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/5/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2377
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/4/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2378
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/3/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2379
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/2/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2380
Data podjęcia
2014-12-01
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
I/1/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2381
Data podjęcia
2014-11-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-145/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2382
Data podjęcia
2014-11-28
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-144/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2383
Data podjęcia
2014-11-27
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-143/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2384
Data podjęcia
2014-11-21
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-142/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2385
Data podjęcia
2014-11-14
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-141/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2386
Data podjęcia
2014-11-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-140/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2387
Data podjęcia
2014-10-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
Z-137/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2388
Data podjęcia
2014-11-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
Z-139/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2389
Data podjęcia
2014-11-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-138/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2390
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
Nr aktu prawnego
XLVI/426/14
Status
Uchylony
Lp: 2391
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kęszyca Leśna na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XLVI/425/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2392
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uznania się niewłaściwym i przekazania skargi na Burmistrza Międzyrzecza innemu organowi
Nr aktu prawnego
XLVI/424/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2393
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Międzyrzeckiego
Nr aktu prawnego
XLVI/423/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2394
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XLVI/422/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2395
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XLVI/421/14
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2396
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLVI/420/14
Status
Uchylony
Lp: 2397
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2014
Nr aktu prawnego
XLVI/419/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2398
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 1213 F na terenie gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XLVI/418/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2399
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/225/13 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 lutego 2013 r.
Nr aktu prawnego
XLVI/417/14
Status
Obowiązujący
Lp: 2400
Data podjęcia
2014-10-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLVI/416/14
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji