Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 241
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVIII/664/23
Status
Obowiązujący
Lp: 242
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Międzyrzecza
Nr aktu prawnego
LXVIII/663/23
Status
Obowiązujący
Lp: 243
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Międzyrzecz za rok 2022
Nr aktu prawnego
LXVIII/662/23
Status
Obowiązujący
Lp: 244
Data podjęcia
2023-06-20
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Międzyrzecza wotum zaufania
Nr aktu prawnego
LXVIII/661/23
Status
Obowiązujący
Lp: 245
Data podjęcia
2023-06-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Z-47/2023 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 24 maja 2023 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-55/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 246
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali w wyniku realizacji roszczenia z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Nr aktu prawnego
Z-54/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 247
Data podjęcia
2023-06-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-53/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 248
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Międzyrzecz”
Nr aktu prawnego
LXVII/660/23
Status
Obowiązujący
Lp: 249
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji doraźnej - Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
LXVII/659/23
Status
Obowiązujący
Lp: 250
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXVII/658/23
Status
Obowiązujący
Lp: 251
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LXVII/657/23
Status
Obowiązujący
Lp: 252
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego, a także opłat za pobyt dziecka w tych placówkach ponad ten czas
Nr aktu prawnego
LXVII/656/23
Status
Obowiązujący
Lp: 253
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 6 w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXVII/655/23
Status
Obowiązujący
Lp: 254
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
LXVII/654/23
Status
Obowiązujący
Lp: 255
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie gminnego programu wspierania rodziny w gminie Międzyrzecz na lata 2023-2025
Nr aktu prawnego
LXVII/653/23
Status
Obowiązujący
Lp: 256
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVII/652/23
Status
Obowiązujący
Lp: 257
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu części nieruchomości zabudowanych na czas nieokreślony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia tych umów
Nr aktu prawnego
LXVII/651/23
Status
Obowiązujący
Lp: 258
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-52/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 259
Data podjęcia
2023-06-01
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-51/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 260
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-49/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 261
Data podjęcia
2023-05-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych oraz zabudowanych lub ich części do wydzierżawienia i wynajęcia na czas nieokreślony
Nr aktu prawnego
Z-50/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 262
Data podjęcia
2023-05-29
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
Z-48/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 263
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-47/2023
Status
Zmieniony
Lp: 264
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-46/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 265
Data podjęcia
2023-05-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przejazdu i przechodu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-45/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 266
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-44/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 267
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
Z-43/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 268
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
Z-42/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 269
Data podjęcia
2023-05-18
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej do wydzierżawienia na okres do 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-41/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 270
Data podjęcia
2023-05-12
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2023
Nr aktu prawnego
Z-40/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji