ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-23/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-22/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-13
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich
Nr aktu prawnego
Z-21/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-09
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-20/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-18/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-14/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-17/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-16/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-02-02
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kęszyca Leśna
Nr aktu prawnego
Z-15/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
Nr aktu prawnego
LXXV/733/24
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
LXXV/732/24
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie złożenia wniosku w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.01 Infrastruktura ciepłownicza, typ projektu: Infrastruktura ciepłownicza nazwa projektu: „Modernizacja Węzłów Cieplnych ZEC na terenie Gminy Międzyrzecz” oraz o przyjęciu projektu do realizacji
Nr aktu prawnego
LXXV/731/24
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia obszaru podlegającego obowiązkowej deratyzacji oraz terminu jej przeprowadzenia
Nr aktu prawnego
LXXV/730/24
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2024-2056
Nr aktu prawnego
LXXV/729/24
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXXV/728/24
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Nr aktu prawnego
LXXV/727/24
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Kęszyca Leśna
Nr aktu prawnego
LXXV/726/24
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczanie nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
LXXV/725/24
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie usług opiekuńczych
Nr aktu prawnego
LXXV/724/24
Status
Obowiązujący
Lp: 21
Data podjęcia
2024-01-24
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-11/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie określenia Regulaminu postępowania Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w 2024 r.
Nr aktu prawnego
Z-13/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne oraz korzystanie z obiektów Hali Widowiskowo – Sportowej w Międzyrzeczu, Pływalni Miejskiej „Kasztelanka” w Międzyrzeczu oraz Stadionu Miejskiego im. dra Adama Szantruczka w Międzyrzeczu
Nr aktu prawnego
Z-12/2024
Status
Uchylony
Lp: 24
Data podjęcia
2024-01-19
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania diagnozy stanu i kierunków rozwoju usług społecznych w Gminie Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
Z-8/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-10/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
Z-9/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-01-16
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-7/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-6/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-01-15
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-5/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-01-10
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2024
Nr aktu prawnego
Z-4/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji