ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-09-25
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym
Nr aktu prawnego
Z-89/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-09-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu
Nr aktu prawnego
Z-88/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Międzyrzecz do Stowarzyszenia „Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych” w Poznaniu
Nr aktu prawnego
XXV/229/20
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie nieruchomości do zbycia
Nr aktu prawnego
XXV/228/20
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny 1 litra paliwa w gminie Międzyrzecz na rok szkolny 2020/2021
Nr aktu prawnego
XXV/227/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzyrzeckiemu
Nr aktu prawnego
XXV/226/20
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyrzecz na lata 2020 – 2030
Nr aktu prawnego
XXV/225/20
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Międzyrzecz na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXV/224/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXV/223/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Międzyrzecz
Nr aktu prawnego
XXV/222/20
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 10 lat
Nr aktu prawnego
XXV/221/20
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
XXV/220/20
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
XXV/219/20
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXV/218/20
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-09-15
Grupa tematyczna
uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 3 lat
Nr aktu prawnego
XXV/217/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji