Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku

Szczegóły informacji

Uchwała o utworzeniu zakładu budżetowego MOSiW

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 19:50:11 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

 Uchwała Nr X/101/03
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu

z dnia 28 października 2003 roku
w sprawie połączenia Hali „Widowiskowo – Sportowej” w Międzyrzeczu z Ośrodkiem Wypoczynkowym „Głębokie” w Głębokiem.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. )

uchwala się, co następuje:

§ 1
 
Łączy się z dniem 1 stycznia 2004 roku Halę „Widowiskowo – Sportową” w Międzyrzeczu z Ośrodkiem Wypoczynkowym „Głębokie” w Głębokiem w jeden zakład budżetowy o nazwie Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu, zwany dalej w skrócie MOSiW.

§ 2
 
Nadaje się Statut Międzyrzeckiemu Ośrodkowi Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3
Mienie nieruchome będące w trwałym zarządzie Hali „Widowiskowo – Sportowej” w Międzyrzeczu i Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokiem staje się mieniem pozostającym w trwałym zarządzie MOSiW.
  1. Pracownicy zatrudnieni w Hali „Widowiskowo – Sportowej” w Międzyrzeczu i Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” w Głębokiem stają się w trybie art. 231 Kodeksu pracy pracownikami Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku w Międzyrzeczu.
  2. Bilanse zamknięcia na dzień 31 grudnia 2003 roku dla Hali „Widowiskowo – Sportowej” i Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” stają się bilansem otwarcia dla MOSiW na dzień 1 stycznia 2004 roku.
§ 4
 
Z dniem 1 stycznia 2004 roku :
  1. mienie ruchome pozostające w dyspozycji Hali „Widowiskowo – Sportowej” i Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” staje się mieniem ruchomym pozostającym w dyspozycji MOSiW,
  2. wierzytelności i zobowiązania Hali „Widowiskowo – Sportowej” i Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” stają się wierzytelnościami i zobowiązaniami MOSiW

§ 5
 
Środki finansowe zgromadzone na rachunkach Hali „Widowiskowo – Sportowej|” i Ośrodka Wypoczynkowego „Głębokie” oraz pozostające w kasach tych jednostek przekazane zostają na rachunek Gminy Międzyrzecz z końcem grudnia 2003 roku.

§ 6
Kierownicy łączonych jednostek zawiadomią o połączeniu Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Statystyczny, Państwową Inspekcję Pracy oraz inne instytucje, jeżeli właściwe przepisy tego wymagają, a także podmioty pozostające z łączonymi jednostkami w stosunkach umownych lub też wymagają tego okoliczności.
  1. Wszystkie dokumenty łączonych jednostek, w tym również akta osobowe pracowników przejmuje protokolarnie MOSiW
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 8
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Bogusław Czop
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Rzepa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Rzepa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 19:49:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 19:50:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-04-17 19:50:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5127 raz(y)