ˆ

Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku

Szczegóły informacji

Informacje ogólne

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-17 19:41:22 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

Jednostka Budżetowa „Międzyrzecki Ośrodek Sportu i Wypoczynku" w Międzyrzeczu jest jednostką organizacyjną Gminy Międzyrzecz.
Siedziba MOSiW  znajduje się w Hali Widowoskowo-Sportowej w Międzyrzeczu, os. Kasztelańskie 8A, tel. (095) 742 23 35, fax. (095) 742 22 97, e-mail: lub
W skład MOSiW wchodzą::
  1. obiekt hali widowiskowo-sportowej na os. Kasztelańskim 8a w Międzyrzeczu
  2. stadion przy ul. Spacerowej 1 w Międzyrzeczu
3.     Ośrodek Wypoczynkowy "Głębokie" w Głębokim
4.     Pływalnia Miejska KASZTELANKA w Międzyrzeczu
 
Kierownikiem MOSiW jest Pan Grzegorz Rydzanicz.

Informacje należy zasięgać pod telefonami :
  1. hala – tel. (095) 7422335, fax: (095) 7422297  w godz.od  730 do godz.1530
  2. stadion – tel. (095) 7420254 w godz. od 700 do godz. 1500
c)     OW "Głębokie" - tel. (095) 7412033 w sezonie letnim całodobowo
d)     Pływalnia Miejska KASZTELANKA - tel. (095) 7421460 www.mosiw.pl
 
Regulaminy korzystania z gminnych obiektów sportowo-rekreacyjnych uchwalone uchwałą nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu w dniu 31.03.2011 roku.
 

Załączniki