ˆ

Organizacje pozarządowe

Szczegóły informacji

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz w 2022 r.

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-18 22:15:34 przez Marcin Rzepa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Międzyrzecz, dnia 17 marca  2022 r.
WSS.524.1.2022
 
ROZSTRZYGNIĘCIE
 
otwartego konkursu ofert na realizację zadania  publicznego na terenie Gminy Międzyrzecz w 2022 r.
 
Na podstawie art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIII/423/21  Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 26 października 2021r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Międzyrzecz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  o wolontariacie na rok 2022
Burmistrz Międzyrzecza, w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu
20 stycznia 2022 r. na realizację zadań publicznych Gminy Międzyrzecz w roku 2022, przyznał następujące dotacje:
 
Lp.
Nazwa zadania publicznego
Nazwa oferenta
Wysokość przyznanej dotacji
1.
Wspieranie zadania publicznego
 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży  oraz organizacji czasu wolnego poprzez prowadzenie zajęć świetlicowych  w świetlicy wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzyrzecz.
Parafialny Zespół CARITAS Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela, ul. Spokojna 6, 66-300 Międzyrzecz
70.000,00 zł
słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych
2.
Wspieranie  zadania publicznego
w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Stowarzyszenie Międzyrzecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Konstytucji 3 Maja 30, 66-300 Międzyrzecz
10.000,00 zł
słownie: dziesięć tysięcy złotych
3.
Wspieranie  zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegającego na przeprowadzeniu szkolenia, nauki i zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki tańca. 
Stowarzyszenie Przyjaciół i Zespołu Tanecznego „Trans”, ul. Krajewskiej 2,  66-440 Skwierzyna
15.000,00 zł
słownie: piętnaście tysięcy złotych
4.
Powierzenie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  i dziedzictwa narodowego polegającego na podtrzymywaniu  tradycji narodowych i patriotycznych w ramach działalności drużyn harcerskich z terenu Gminy Międzyrzecz
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego,  Komenda Hufca Międzyrzecz ZHP im. Zawiszaków, Oś. Kasztelańskie 8a,     66-300 Międzyrzecz,
 
4.000,00 zł
słownie: cztery tysiące złotych
 
Z up. BURMISTRZA
 
mgr Łukasz Ruta
Sekretarz Gminy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Ruta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-18 22:15:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Rzepa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-18 22:15:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Rzepa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-18 22:15:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
290 raz(y)